Exponenty - část 1 Mocnina s přirozeným exponentem

video