Slovní úloha s racionálními čísly Slovní úloha se zlomky, sčítání zlomků, převod na společného jmenovatele.

video