Rovnice s absolutní hodnotou 3 Rovnice s absolutní hodnotou. Provedení zkoušky.

video