Přihlásit se

Pythagorova věta - úvod Pravoúhlé trojúhelníky a Pythagorova věta

Vítejte na prezentaci o Pythagorově větě. Omlouvám se, že můj hlas zní trochu chraplavě. Včera večer jsem až příliš zpíval. Takže mi prosím odpusťte. V každém případě se teď budeme učit o Pythagorově větě. A možná jste o ní v minulosti slyšeli Pokud vím, je to jediná matematická věta pojmenovaná po zakladateli víry, Pythagoras založil svou víru na matematice. Ale nejsem žádný historik, takže nechám tuto oblast na historicích. Povězme si, čeho se týká Pythagorova věta. Nakresleme si trojúhelník, a není to normální trojúhelník, je to pravoúhlý trojúhelník. Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, který má jeden úhel o velikosti 90 stupňů. Zamyslete se, jestli je možné, aby měl trojúhelník více než jeden úhel o velikosti 90 stupňů. Můžu se vám zaručit, že pravoúhlý trojúhelník může mít pouze jeden pravý úhel, úhel o velikosti 90 stupňů. Pythagorova věta nám v pravoúhlém trojúhelníku umožní vypočítat délku třetí strany, pokud známe velikost zbývajících dvou jeho stran. Dříve, než si povíme znění Pythagorovy věty, prohlédněme si náš trojúhelník. Toto je pravý úhel v pravoúhlém trojúhelníku, má velikost 90 stupňů. Označíme si to tímto způsobem. Nakreslíme takovou krabici, čtvereček, místo obloučku, kterým značíme normálně úhly. Ale nekomplikujme si to. Strana naproti pravému úhlu se nazývá přepona. Asi bych si měl vyhledat, odkud tohle slovo pochází. Myslím že je to velké a nepraktické slovo (v angl. odvěsna = hypotenuse). Je to zprvu odpuzující. Má sestra mi řekla, že její učitel matematiky jim na zapamatování poradil ,,high pot that is in use''. Nevím jestli vám to pomůže, nebo ne. Ale časem, až budete používat přeponu častěji, budete ji považovat za normální slovo. Ačkoli, když se na něj podíváte, vypadá zvláštně. Vraťme se ale k definicím, přepona je strana naproti úhlu o velikosti 90 stupňů. Když se podíváte na libovolný pravoúhlý trojúhelník, rychle si uvědomíte, že přepona je nejdelší strana trojúhelníku. Myslím, že jsme skončili s definicemi. Co nám Pythagorova věta říká? Řekněme, že "C" se rovná délce přepony, nechť "A" je délka téhle strany a "B" se rovná délce téhle strany. Co nám Pythagorova věta říká? "A" na druhou plus "B" na druhou se rovná "C" na druhou. Tento jednoduchý vzorec je jeden z nejdůležitějších vzorců matematiky. Od něj přejdete k Euklidově geometrii, trigonometrii. Můžete ho použít ve více případech. Tomu se budeme věnovat v příštích přednáškách. Pojďme si vyzkoušet tento vzorec na konkrétním případě. Přesnému znění se budeme věnovat v další prezentaci. Otevřeme si čistou plochu. Znovu se omlouvám za svou roztržitost, už dlouho jsem nenahrával prezentaci a ještě mě bolí v krku ze včerejšího zpívání. Nakreslíme si trojúhelník a pamatujte, musí to být pravoúhlý tojúhelník. Řekněme, že tohle je pravoúhlý trojúhelník, to je 90 stupňů. Tato strana má délku 4, - nebo to raději změním takto - Tahle strana je 3, tahle strana je 4. A my chceme zjistit, jakou délku má tato strana. První věc, kterou musíme udělat, když se podíváme na pravoúhlý trojúhelník, je zjistit, která strana je přepona. Která strana je přepona? Existuje jeden způsob, jak to zjistit. Podíváte se, kde je pravý úhel. Strana naproti němu je přepona. Tady je přepona. Tohle bude "C" v Pythagorově větě. Samozřejmě jí můžeme říkat, jak chceme, ale pro jednoduchost si pamatujte "A" na druhou plus "B" na druhou se rovná "C" na druhou. Když sečteme zbývající dvě strany, obě dvě umocněné na druhou, dostaneme "C" na druhou. Takže máme 3 na druhou plus 4 na druhou se rovná "C" na druhou, kde C je naše přepona. Takže 3 na druhou je 9, plus 16 se rovná "C". 25 se rovná "C" na druhou. Výsledek může být plus nebo minus 5. Ale my víme, že vzdálenost v geometrii nemůže být mínus 5. Takže "C" se rovná 5. Takže použitím Pythagorovy věty jsme zjistili, že pokud známe délku dvou stran, jedna strana je 3, druhá strana je 4, potom můžeme použít Pythagorovu větu na výpočet délky třetí strany. Přepona tohoto trojúhelníku má délku 5. Pojďme na další příklad. Znovu máme pravoúhlý trojúhelník, tahle strana má délku 12, tahle strana má delku 6. A chceme zjistit délku třetí strany. Pojďme napsat Pythagorovu větu. "A" na druhou plus "B" na druhou se rovná "C" na druhou, kde "C" je délka přepony. Takže, první věc kterou musíme udělat, je podívat se na nás trojúhelník, který jsem teď nakreslil a zjistit, která strana je přepona. Tady je pravý úhel. Přepona je strana přímo tady. Když se na ni podíváme, můžeme si říct: ,, To je rozhodně ta nejdelší strana našeho trojúhelníku" Víme, že "A" na druhou plus "B" na druhou se rovná 12 na druhou, což je 144. Také víme, že známe velikost jedné strany, ale neznáme tu druhou stranu. A já se vás ptám: Záleží na tom, kterou stranu označíme "A" a kterou "B"? Ne. Protože "A" a "B" jsou odvěsny a jsou v tomto vzorci rovnocenné a zaměnitelné. Můžeme vybrat jakoukoliv stranu, kromě přepony, a označit ji "A". Druhou stranu označíme "B". Řekněme, že tato strana je "B" a tato strana je "A". Víme, že strana A je 6, dostaneme 6 na druhou plus "B" na druhou se rovná 144. Z toho máme 36 plus "B" na druhou se rovná 144. "B" na druhou se rovná 144 mínus 36. "B" na druhou se rovná 112. Teď pojďme zjednodušit odmocninu ze 112. Využijeme to, co jsme se naučili v základních modulech. "B" se rovná odmocnině ze 112. Zamysleme se, kolikrát se 4 vejde do 112? 4 se vejde 28krát. A do 28 se 4 vejde 7krát. Čili se to rovná 16 krát 7, říkám to správně? 7 krát 10 je 70 plus 42 je 112. Správně. Takže "B" se rovná odmocnina 16 krát 7. Vidíte, zjednodušil jsem to na součit druhé mocniny přirozeného čísla a prvočísla. Vlastně to nemusí to být prvočíslo, ale číslo, které nejde odmocnit na celé číslo. A potom dostanu že "B" se rovná 4 krát druhá odmocnina 7. A je to. Tohle je 12, tohle je 6, toto je 4 krát druhá odmocnina ze 7. A to je vše z dnešní prezentace. Vyrobím ještě další videoprezentace, ve kterých se budu zaobírat příklady na použití Pythagorovy věty. Nashledanou!
video