Svalová soustava
Svalová soustava (6/9) · 7:19

Motoneurony How do neurons help us move? Learn about how motor neurons send signals to muscle cells and what happens when we damage this precious neurons. By Raja Narayan.

Navazuje na Nervová soustava: Úvod.
Když jsme na taneční párty a rozhodneme se, že budeme rapovat. Jak náš mozek řekne tělu, jak to provést? Pojďmě si v tomto videu povědět něco o motoneuronech. Motoneurony. Existují nervové buňky, které jdou z našeho mozku do těla a říkají našim svalům, kdy se mají stáhnout. Takže. Začněmě od začátku. V mozku máme centrální motoneurony. Centrální motoneuron. Centrální motoneron posílá signál perifernímu motoneuronu, který zkráceně nakreslím zde. Periferní motoneuron. Slibuji, že nezabřednu do detailů, ale seznámím vás s tím, co dělají periferní motonerony. Periferní motoneuron je přímý informátor svalů, který jim říká, že je čas se stáhnout. Začít stažení svalu. Centrální motoneuron, který posílá signál perifernímu motoneuronu má dvě funkce: Za prvé: informovat sval, že je čas se kontrahovat. Za druhé: informovat periferní motoneuron, že je čas zastavit kontrakci, že již nepřijde žádný další signál ke kontrakci. Signalizuje perifernímu motoneuronu: "Přestaň říkat svalu, že se má začít stahovat." Centrální motoneurony mají tedy dvě funkce. Proberme si periferní motoneron podrobněji. První, co zde nakreslím, je tělo, tělo periferního motoneuronu. Signál přichází do těla motoneuronu přes dendrity, které se bohatě větví v těsné blízkosti těla motoneuronu. Ještě jednou, tyto výběžky se nazývají dendrity. Dendrity přijímají signál. Dendrity přijímají signál a vedou ho směrem k tělu buňky. Potom ho vedou pryč podél axonu buňky, který zde kreslím. Kreslím ho hodně dlouhý, protože se zde toho hodně děje. Z něho sval obdrží informaci, že se má stáhnout. Toto je sval. Sval dostává signál z axonu. Takže ještě jednou: když jsme na taneční party a rozhodneme se zatřást nohou, jak řekneme naší noze, že je čas s ní zatřást? Máme zde signály, které jsou vytvářeny v mozku, dále putují do centrálního motoneuronu a poté do periferního motoneuronu. Signál je něco jako loď v námořnictvu. Loďka tady je jako signál, který jde z centrálního motoneuronu a musí někde zakotvit. K tomu jsou určené dendrity. Zde signál zakotví. A když zakotví, musí se dostat přes stanici, což je tělo buňky. A když se dostane přes stanici, může se přesunout do axonu, kde je odeslán dál. Axon je místo, kde je signál z motoneuronu odesílán dále do svalu. Co se zde může přihodit? Jaký problém může nastat, když je ten axon tak dlouhý? Signál může vyhasnout a nedoběhnout na konec. A to je jedna z možností, která může nastat při poranění periferního motoneuronu. Když se něco přihodí s periferním motoneuronem, nejsme schopni říci svalu: "Je čas se stahovat." Objeví se svalová slabost. Protože svaly nejsou schopny se stahovat. To stejné nastane při poranění centrálního motoneuronu. Svalová slabost. Také se objeví svalová slabost, protože centrální motoneuron není schopen signalizovat perifernímu, že sval se má stáhnout. Ale to není hlavní projev poruchy centrálního motoneuronu. Důležité je, že centrální motoneuron není schopen říci perifernímu motoneuronu, že je čas zastavit svalovou kontrakci. Takže periferní motoneuron stále říká svalu: "Hej, stahuj se, já nemám žádný signál, že bys měl přestat pracovat!" A proto se svaly kontinuálně spasticky stahují. Klíčovým znakem porušení centrálního motoneuronu je tedy spasticita (zvýšené napětí svalů). Toto nevidíme u poruchy periferního motoneuronu. Spasticita nastává, když se vytratí signál z centrálního motoneuronu . Ale příroda má řešení. Jak zajistí, aby se signál nevytratil? Ona naše neurony izoluje. Nakreslím tři izolující buňky, které obalují axon a tvoří okolo axonu myelinovou pochvu. Myelinová pochva. Co to znamená? Myelin znamená tučný. Myelinová pochva. Pomáhá izolovat axon, aby nevymizel signál, který přenáší. Signál nezmizí a je schopen přejít až na konec axonu. Podle toho, kde se myelin v těle vyskytuje, rozlišujeme: Oligodendroglie nacházíme v centrální nervové soustavě. Tedy pouze v mozku a míše jsou oligodendroglie. V periferním nervovém systému říkáme buňkám s myelinovou pochvou Schwannovy buňky. Jsou to všechny buňky tvořící myelin na ostatních nervech v celém těle. Schwannovy buňky. Takže jsem zde nakreslíl tři Schwannovy buňky. A co se stane, signál se nám nerozptýlí. Signál se dostane k této myelinové pochvě a potom přeskočí tuto pochvu až na zářez, a zase skočí ze zářezu na zářez či z prázdného prostoru do prázdného prostoru, až se nakonec dostane ke konci axonu. Říkáme mu axonální zakončení. Tento prostor je otevřená, prázdná oblast. Má své specifické jméno. Nazýváme ji Ranvierův zářez. Pojmenovaná pravděpodobně po nejchytřejším vědci všech dob, protože je po něm pojmenovaná oblast, strukura, v které opravdu nic není. Je to jen prázdný prostor. Takže signál přeskáče od zářezu k zářezu až ke koncové části axonu. Tady je předán signál svalu, že je čas se stáhnout. Takto pracují motoneurony.
video