Oběhová soustava: Krevní tlak
Oběhová soustava: Krevní tlak (6/7) · 9:08

Části nefronu Naučte se pět částí ledvinového nefronu.

Navazuje na Oběhová soustava: Úvod.
Namaluji vám dva z nejdůležitějších orgánů v těle. V těle jsou nalevo a napravo a vypadají takhle. Vypadají jako fazole, jsou to ledviny. Máme tepny, renální tepny, které do nich vedou. Renální znamená ledvinové. Máme ledvinové žíly, které odvádějí krev z ledvin. Krev je přiváděna zpět do srdce pomocí ledvinových žíl. Jsou dvě. Nejdůležitější část ledvin, mimochodem část, která je činí jedinečnými, jsou močovody. Močovody odvádějí moč do měchýře. Namaluji to tu. Tohle je měchýř. Močovod je třetí trubka, která vychází z našich ledvin. Když se vám chce močit, vypustíte všechnu moč z měchýře ven. Chci, abyste si zapamatovali, co vede do ledvin a co z nich vychází: ledvinové tepny, ledvinové žíly a močovody. Aby nám vše dávalo smysl, musíme si představit, jak se tepna může rozvětvovat. Takže se vrátíme zpět k tepně. Začíná se rozdělovat do pěti větví, ty se také mohou rozdělit do několika dalších větví... Nakonec to už ani není tepna. Všechny ty větve jsou tak malé, nazývají se tepénky. Vezměme jednu tepénku a podívejme se, co se stane. Nalevo obrazovky vidíte, jak vypadá. Podívejme se na ni zblízka. To je přívodní (aferentní) tepénka. Jmenuje se přívodní, protože něco někam přivádí. Nezapomeňte, odkud přichází. Přichází z ledvinové tepny. Krev přichází z ledvinové tepny, je přiváděna směrem k něčemu a to je tohle. Tepna nebo tepénka se začne kroutit, nakonec se ale srovná. Když k tomu dojde, stane se z ní odvodná (eferentní) tepénka. Takhle víme, jestli přichází či odchází z této malé cévní sítě. Pokud se podíváte pod mikroskop, tato malá cévní síť je obklopena něčím, co vypadá asi takhle. Teď se poprvé díváme na něco, co není céva v ledvinách. A tady začíná cesta naší moči. Ta žlutá věc, kterou jsem namaloval, je Bowmanův váček. A kdo byl pan Bowman? Pan Bowman pocházel z Anglie, byl to zvídavý chlapík. Podíval se pod mikroskop a všiml si, že tam, kde je ta síť cév, je i něco, co je obklopuje. Pojmenoval to Bowmanův váček. A takhle to nazýváme dodnes. Anglie si připsala nárok na část anatomie ledvin, možná bychom je ani neznali. Takže tohle je Bowmanův váček. To je první část nefronu. Ukážu vám všechny části nefronu. Nefron je základní jednotka ledvin. Další část je zakroucená, velmi stočená, že? Maluji to tak záměrně, protože chci, abyste si zapamatovali, že se nazývá stočený. Protože je blízko Bowmanova váčku, proto proximální stočený kanálek. Je to jeden dlouhý kanálek, je jako malá trubice. Takže část nefronu, která následuje po Bowmanově váčku, je stočený kanálek prvního řádu (proximální tubulus). Ten vede do dlouhé, hluboké smyčky. Tato smyčka se jmenuje Henleova klička. Třetí část je tedy Henleova klička. Klička je jasná, ale co slovo "Henle"? Je Henle jiný britský chlapík? Není to Brit, pochází z jiné části Evropy. Můžete hádat, dokud nedomaluji. Objevil, že když následujete nefron do středu ledvin, jsou tam tyto malé kličky, které jsou velmi důležité pro tvorbu moči. Byl to německý vědec. Když Brit něco identifikuje, Němec musí také. A stále to nazýváme Henleova klička. Další část je opět místo, které je zakroucené. Můžete hádat, jak se jmenuje. Když pojmenováváme věci, snažíme se zůstat neměnní. Jestliže první část se jmenuje stočený kanálek prvního řádu, tenhle už nebude prvního řádu, protože je dál. Je to stočený kanálek druhého řádu (distální tubulus). Takže další část nefronu je stočený kanálek druhého řádu. Poslední pátá část je obrovský sběrný kanálek. Všechno jde do sběrného kanálku. Tady mají vlastně stočené kanálky druhého řádu skládku. Nakonec jde všechno do stejného místa, dolů do močovodu. Teď jsem vám ukázal, jak se všechno dostane do močovodu. Viděli jste, jak jde všechno z ledvinové tepny, možná vás ale stále zajímá... Zapomněl jsem popsat sběrný kanálek. Tohle je sběrný kanálek. Možná vás ještě zajímá, co s tím má společného ledvinová žíla. Namaloval jsem odvodnou tepénku červeně, protože je v ní kyslík. Odkud se ta žilní krev bere? Odpověď je tady: okysličená (červená) krev prochází přes všechny části nefronu a vyživuje je. Stočeným kanálkem prvního řádu, Henleovou kličkou, stočeným kanálkem druhého řádu, atd. Když je vše hotové, vše je odvedeno do konečné ledvinové žíly. A takhle se setká s ostatní krví. Tato malá síť kapilár jde kolem kanálku, jsou to peritubulární kapiláry. To dává smysl. Vidíte, jak jde krev do ledvinové tepny, pak skrz přívodnou tepénku, odvodnou tepénku, jak je odváděna zpět do peritubulárních kapilár a nakonec do ledvinové žíly. Důležitá struktura, kterou jsem namaloval žlutě, má pět částí. Všechny se dohromady nazývají nefron. To je důležité, o jednotlivých částech nefronu vám řeknu v dalších lekcích. Teď víte, jak nefron vypadá a jak se nazývají jeho části.
video