Italská renesance
Italská renesance (25/38) · 2:27

Ambrogio Lorenzetti, Uvedení Krista do chrámu, 1342 Ambrogio Lorenzetti, Uvedení Krista do chrámu, 1342, tempera na panelu, 257 x 168 cm (Galerie Uffizi, Florencie)

(hudba) Jsme v galerii Uffizi ve Florencii a díváme se na malbu Ambrogia Lorenzettiho Uvedení Krista do chrámu. Ambrogio Lorenzetti byl jedním ze dvou bratrů, tím druhým byl Pietro Lorenzetti. Oba byli žáky významného raného sienského mistra Duccia. A toto je jedna z Lorenzettiho nejvýznamnějších maleb. Vypráví příběh ze začátku Nového zákona, vypráví o Kristovi, jak byl přiveden do chrámu, aby byl obřezán. Tohle je chvíle, kdy Simeon uvádí Krista do chrámu a Anna, vizionářka, rozpoznává Krista jako spasitele a ukazuje na něj. Co shledávám jako zajímavé, je fakt, že zatímco Kristus je často zobrazován jako vševědoucí, dokonce už jako dítě, zde ale vypadá jako skutečné dítě. To ano, dokonce si dává prsty do pusy. Je těžké nepovšimnout si nádherného důrazu na architeklturu. Podívejte na ty gotické rysy kostela. Ambrogio ji často zdůrazňuje. Tento panel byl původně určen pro dóm v Sieně, kde by tak sám byl v nádherném gotickém prostředí. Všimněte si, když se podíváte směrem k apsidě hlavní lodi chrámu, toho úžasného důrazu na sloupy v korintském stylu. Na stropě je spousta maleb, např. Kristus v mandorle s anděly, žebrové klenby s namalovanými zlatými hvězdami na modrém pozadí. Přesně to, co čekáte v kostele ze 14. století. Je tu i prostorová iluze. Když se podíváme na podlahu, vidíme tam úhlopříčné čáry, zdá se, že ustupují do prostoru, ačkoliv se nejedná o správné užití lineární perspektivy. Není, ale je to pokus o vytvoření dojmu ustupování. Podívejte se na ta velká písmena a na to, jak umožňují, aby se naše oči posunuly pomalu, ale úmyslně do prostoru, jeden prostor se přemění v další, působí to tajemně a dramaticky. Je zajímavé, že vidíme úžasné, nadčasové zobrazení Krista, této starověké postavy, v moderním gotickém prostředí. Nádherně to osvětluje minulost a přítomnost To umožnilo člověku ze Sieny na počátku 14. století vcítit se do celého příběhu. Přesně tak, dodává to oné starověké události na naléhavosti. (hudba)
video