Italská renesance
Italská renesance (29/38) · 3:05

Andrea Mantegna, Svatý Šebastián, 1456-59 Andrea Mantegna, Saint Sebastian, olej na dřevěném panelu. (Kunsthistorisches Museum, Vídeň) Hovoří: Dr. Beth Harris, Dr. Steven Zucker

(hraje piano) Steven: Chtěli bychom mluvit o obrazu svatého Šebestiána od Andrea Mangegna. Je to raně renesanční malba a Mantegna je zajímavý, protože přichází z centrální Itálie, ale oženil se s dcerou Jacopa Bellini, sestrou Giovanniho Bellini, a díky tomu se zapletl s Benátčany. Steven: Podle benátských tradic strávil nějakou dobu v Padově. Beth: V jeho díle vidíme benátské barvy a to ve své přirozenosti. Steven: Šebestián podle tradice, samozřejmě, byl podle legendy mučený Erosem pro svou křesťanskou víru. Podívejme se na jeho tělo, je v kontrapostu, je téměř do tvaru písmena S. Beth: Myslím si, že v rané renesanci to stojí za povšimnutí, protože to předurčuje eleganci a složitost těla, kterou můžeme vidět ve vrcholné renesanci. Steven: Šípy jsou zde, myslím si, použity téměř jako grafické znázornění těla. Steven: Těla a jeho pohybů. Je to téměř jako schematizující pohyb samotného postoje v kontrapostu. Když se podíváte na všechny šípy v pase, je to opravdu pohyb k bokům a kolenům, všechny typy zkosených úhlů. Mantegna tímto obrazem, podle mne, udělal krok dopředu před Massacia a Donatella, kteří vyobrazují opravdu elegantní a složitý kontrapost. Steven: Nyní, tělo je vycentrované a vidíme ho z čelního pohledu, ale je také určitým pozůstatkem stejně jako ty antické ruiny, které ho obklopují. To na co se opravdu díváme je raná fascinace klasickou tradicí a to, co znamená oživit ji. Beth: Mám na mysli všechny ty nádherné starověké ruiny kolem. Steven: Ale v jiném smyslu, je Šebastián také starořímskou ruinou, protože, jak víte, co se tady děje je starověká láska k lidskému tělu, jeho kráse, jeho fungování, to vše je tady oslavováno, a je to skvělým pozadím pro prezentaci ruin klasické architektury. Je tady opravdu legrační anachronismus. Je to něco, co je mimo běh času a to je svatý Šebestián, který byl mučen Římany, je tady mučený, ale proč jsou římské stavby v ruinách? Je to překvapivé, že? Beth: Je to zvláštní. Já to vždy vnímala symbolicky. Steven: Je to symbolické, určitě. Beth: Je to symbol toho, jak křesťané vystavěli na ruinách starověkého Říma pohanskou říši, založili nový řád, křesťanský, jako protiklad tomu starému. Steven: Myslím si, že to je naprosto správně. Beth: Zničili starý řád starověkého Řecka a římskou kulturu. Myslím si, že to je naprosto správně, a tady máme římskou kulturu, která ovládala svět přes 500 let. Beth: Ano. Steven: A ještě, křesťanství přesahující dokonce i sílu starověkého Říma. Beth: Správně a nezáleží na tom, co uděláte jejich svatým a mučedníkům, jestli je probodnete, upálíte, stáhnete z kůže. Steven: Je to jedno, jejich víra zůstává. Steven: Vlastně je silnější. (hraje piano)
video