Italská renesance
Italská renesance (23/38) · 4:16

Lineární perspektiva: Brunelleschiho experiement , 1420 Úvod k experimentu Filippa Brunelleschiho ohledně lineární perspektivy, asi 1420, před Baptisteriem ve Florencii.

Podle životopisce Filipa Brunelleschiho stál tento právě v hlavních dveřích Florentské katedrály, když provedl svůj první experiment v perspektivě, a právě tam teď stojíme také. Jsme kousek od nich. Brunelleschiho experiment předvedl, že lineární perspektiva může vytvořit neuvěřitelně realistickou iluzi trojrozměrného prostoru na dvojrozměrném povrchu. Takže myšlenka, že můžeme vyvinout systém, který by se dal relativně snadno uplatnit, ale který by byl vysoce přesný a dokázal by přenést svět objemů, v němž se pohybujeme, napříč časem a zmrazit jej do dvojrozměrného povrchu, byla skutečně mimořádná. Mezi vědci probíhá diskuze, zda starověký svět znal lineární perspektivu či nikoliv, ale jestliže ano, byla ztracena. Lineární perspektiva byla, alespoň pro nás v moderním světě, stvořena Brunelleschim v 15. století, kolem roku 1420. Správně. Proto někteří lidé říkají, že Brunelleschi znovuobjevil lineární perspektivu, pro případ, že by ji staří Řekové a Římané již znali předtím. Brunelleschi odešel do Říma, kde studoval antické památky. Někteří se domnívají, že základ pro lineární perspektivu vyvinul, když se pokoušel přesně zobrazit budovy, na které se díval, které skicoval a které kreslil. Jistě stojí za zmínku, že vlastně již počátkem 14. století umělci vytvářeli formy a lidské figury, které byly trojrozměrné, za použití modelace, čímž vznikaly objemné a monumentální figury. Novou výzvou se pak stalo umístění těchto postav do věrohodného prostoru. Giotto a Duccio již určitým způsobem tento prostor napodobili a začali pro své postavy vytvářet jistý druh pozemského prostředí, ale nedosáhli perfektní iluze prostoru, který by jejich postavy obydlely. Jak se kultura měnila ve vysoce analytickou, matematickou, na trhu založenou kulturu, mohla v jistém smyslu od umělců požadovat určitou preciznost, jistý druh matematické přesnosti ve svém zobrazení. A Brunelleschi toto poskytne. Takže co vlastně dělá? Brunelleschi vytvoří perspektivně správný obraz Baptisteria a jeho okolí. Dobrá. Takže Brunelleschi vyvine systém s pouze několika základními prvky a díky nim je schopný zkonstruovat přesnou, vědeckou, jednobodovou perspektivu. Zahrnuje úběžník, který se nachází na linii pozorovatelova horizontu, a také sérii pravých úhlů nebo zdánlivě mizejících diagonál. Brunelleschi pak udělá to, že namaluje nebo nakreslí obraz Baptisteria v lineární perspektivě a do středu umístí malý otvor. Vezme tuto malou kresbu nebo malbu, upevní na ni držadlo a drží si ji před obličejem, ale tak, aby směřovala pryč od něj. Pak vezme zrcadlo a drží ho vzadu, za kresbou. Pamatujte, že jeho malba má v sobě malý otvor, takže vidí skrz, přímo do úběžníku. Drží tedy zrcadlo na délku paže, a vlastní kresbu s otvorem přímo před sebou, aby jeho oko vidělo skrze něj. Ano, takže vidí odraz malby v zrcadle a když dá zrcadlo pryč, uvidí skutečné Baptistérium. A může vrátit zrcadlo zpět, aby viděl malbu, dát zrcadlo pryč, aby viděl skutečné Baptistérium a přesvědčit se, zda jsou jeho linie opravdu dobře koordinované. A byl to velice přesvědčivý experiment. Co Brunelleschi viděl v odrazu malby, vypadalo přesně jako realita, která byla před ním. Toto mělo velice hluboký vliv na historii západního umění. V podstatě každá malba v západní tradici po 15. století reaguje na lineární perspektivu, buď ji přijímá za svou, nebo ji z nějakého důvodu záměrně odmítá. A v průběhu několika desetiletí po Brunelleschiho objevu napíše Alberti, vynikající architekt a teoretik, knihu nazvanou "O malířství," v které kodifikuje Brunelleschiho objev a která se stane manuálem pro umělce, kterým radí, jak používat lineární perspektivu a jak vytvářet velké malby.
video