Zaalpská renesance
Zaalpská renesance (9/19) · 3:16

Hans Holbein mladší, Kristýna Dánská, vévodkyně milánská, 1538 Hans Holbein mladší, Kristýna Dánská, vévodkyně milánská, 1538, olej na dřevě, 179.1 x 82.6 cm (Národní galerie, Londýn)

Navazuje na Italská renesance.
klavír V minulosti se na celém světě malovaly obrazy z velmi rozličných důvodů. Přesně tak. Zde vidíme Holbeinovu Kristýnu Dánskou, vévodkyni z Milána. Obraz je z roku 1538. Objednal si ho král Jindřich VIII. Vraťme se do doby Jindřicha VIII. Do dob před fotkami, kdy obrazy byly vzácné. Jindřicha zajímalo, jak tato mladá dáma vypadá. Ona ale žila v Bruselu a on v Londýně. A on za ní nechtěl cestovat. Chtěl vědět, jak vypadá, protože uvažoval o další svatbě. Zrovna mu zemřela 3. žena Jane Seymour, proto si mezi evropskou šlechtou hledal novou manželku. Vévodkyně by byla výborná partie. Její strýc byl císař Svaté říše římské. Svatba by Jindřichovi přinesla nového spojence. Tenkrát šlechta i výše postavení lidé uzavírali sňatky z politických důvodů. Jindřich přesto chtěl znát její podobu. Proto poslal svého dvorního malíře Holbeina do Bruselu, aby ji namaloval. Seděla mu modelem 3 hodiny. Tak dlouho trvalo skicování. Obraz vznikl až po návratu do Londýna. Podle pověsti se skicy králi zalíbily. když je viděl poprvé, pomyslel si, že je krásná a kresby políbil. Hlavní je, že si obraz nechal, i když se svatba nakonec nekonala. Ze sňatku sešlo z politických důvodů. Bylo jí teprve 16 let, ale je zobrazena ve smutku. Nešlo o její první sňatek. Vdávala se už, když jí bylo 11. Se svým 1. manželem ale nikdy nežila. Byl vévodou milánským. To vysvětluje, proč je celá v černém. Chápeme také, proč je obraz tak prostý. Žena stojí proti tyrkysovému pozadí a za sebe přitom vrhá stín. Má velmi elegantní siluetu. Je zobrazena vyšší, ale také trochu vychýlená doleva. Vidíte, že jí černé smuteční šaty splývají vpravo na zem. Nezdá se ale, že by byla vychýlená. To díky stínu vpravo. Obraz vznikal vestoje. Možná chtěl Jindřich znát její výšku. Vzrůst podtrhují svislé linie, hlavně kožešinový lem kabátu. Je zdůrazněn obrys obličeje, linie obočí a nosu. Má výrazný obrys rtů. Opravdu mě fascinují její ruce, jsou krásné, elegantní. Ten prostý půvab jejích rukou. Snad to působí rukavice, snad tak působí rukávy s jemnými volány. Při pohledu odshora vidíme sevřené rty. O něco níže vidíme uvázanou tkanici a pod ní sepjaté ruce. K tomu sevřené rty, uvázanou tkanici, sepjaté ruce, rukavice, to vše směřuje do středu obrazu. Obraz je skutečně krásný, elegantní a velice mnohoslibný. Zřejmě je to dokonalý způsob zpodobnění možné budoucí nevěsty. klavír
video