MoMa
MoMa (21/22) · 1:49

Úvod do tisku Jaké jsou tři základní typy tisku?

Existují tři hlavní způsoby tisku, které staví na tom, jak se obraz na určitém povrchu vyváří a jak je přenesen na papír. "Tisk z výšky" spočívá v tom, že se vyřeže to, co má zůstat bílé, takže se z obrázku stane reliéf, zůstane vyvýšený. Na vyvýšené místo se nanese barva, které se potom otiskne na papír. "Tisk z hloubky" - nebo techniky leptu - spočívá ve vyrytí obrazu do povrchu desky. Do těchto prohlubní se nanese inkoust a ten se pak přenese na papír. "Litografie" je jedinečná v tom, že na jediném povrchu máme zobrazení i bílou. Litografie je možná jen díky chemickému ošetření kamene a tomu, že mastnota a voda se odpuzují. Všechny tiskařské postupy umožňují reprodukovat něco, co již existuje. Každý denně používá peníze - a to je tisk, násobek. Když se zaměříme na výtvarné umění, je to principiálně totéž co dolarová bankovka, časopis nebo plakát, jen slouží k jinému účelu. Jakmile se dostanete k uměleckému tisku, který děláme my, umožní vám vyjádřit se způsobem, který jedinečně využívá dané médium. Je stejně jedinečný, jako je jedinečná socha, jako malba, jako video samo o sobě.
video