Řešení kvadratických rovnic rozkladem - př.2 9x^2 - 42x + 29 = -20

video