Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (17/17) · 2:52

Obory čísel 4 Pokud máme celé číslo, do jakých jiných číselných oborů takové číslo patří?

Pokud je ,x' celé číslo, do které další množiny ho můžeme přiřadit? Viděli jsme několik videí, kde jsem zmínil, že pojem množiny celých čísel je trochu nejasný. Někdy má celé číslo význam nezáporného celého čísla. Nezáporného celého čísla. A někdy má význam celého čísla. V této souvislosti, jsem se podíval na to, jak autoři na tento problém nahlížejí a na zvyklosti, které berou v úvahu. Jestliže z jejich pohledu mluví o celých číslech, pak mluví o nezáporných celých číslech. Takže máme 0, 1, 2, 3, a tak dále. Podíval jsem se tedy o čem mluví - ale pamatujte, tohle je pouze podle autorů takové otázky. Není to v souladu s tím, jak každý vidí tuto problematiku. Oni však vidí přirozená čísla pouze jako kladná čísla. Pouze kladná čísla. V předminulém videu jsem říkal, že někteří lidé vidí přirozená čísla pouze jako kladná čísla, ale něktří zahrnují i 0 do přirozených čísel. Ale v této souvislosti máme pouze čísla kladná. Neměl bych říkat kladná, měl bych říct kladná celá čísla. Což samozřejmě nezahrnuje čísla mezi celými čísly. Takže přirozená jsou čísla v této souvislosti. Uvidíte jiné případy, kdy budou popsána jako přirozená. V tomto případě jsou přirozená čísla 1, 2, 3, 4, a tak dále A jistě nejsou nejasnosti v tom, co celá čísla jsou, všichni s tím souhlasí. Celá čísla jsou… Můžete vzít libovolné negativní… záporné 3, záporné 2, záporné 1, 0, 1, 2, 3. A tak můžete pokračovat dál kladným směrem. Takže ,x' je celé číslo, když říkají celá čísla, myslí tím, že jsou nezáporná. Do které další množiny můžeme ,x' přiřadit? Jestliže je to tedy celé číslo, je to některé z těchto čísel. A všechna z těchto čísel jsou také čísla celá. Množina celých čísel, úmluvou kterou používají, je množina použitá zde. Je to podmnožina celých čísel. Takže víme, že ,x' je také celé číslo. ,x' také patří do celých čísel. To znamená, že je členem této množiny. ,x' také patří do celých čísel. Ale nebude členem přirozených čísel, nebo přinejmenším přirozených čísel jak je definovali. Protože ,x' může být 0. 0 je považována za celé číslo, ale jestliže ,x' bylo 0, nepatřilo by do množiny přirozených čísel. Nemůžeme říci, že je přirozené. Můžeme říct, že je to rozhodně celé číslo a je to také racionální číslo. Protože libovolné celé číslo můžeme vydělit 1 a zapsat ho jako zlomek. Takže ,x' je členem racionálních čísel. Samozřejmě je také členem čísel reálných, což je největší množina kterou známe.
video