Přihlásit se

Khan Academy na setkání veřejných škol v San Jose, v Kalifornii

Nikdo nikdy neřekne "Neumím číst" ani "nemám rád angličtinu". Ale je úplně normální a společensky přijatelné říci: "Nemám rád matematiku". Žijeme přitom ve světě, v němž se vše kvantifikuje a já bych rád pomohl studentům pochopit, že matika je všude. Když hrají basket, když si dají sklenici vody; chtěl bych, aby mysleli kvantitativně, protože podle mne je to důležitá schopnost, která jim bude užitečná při mnoha různých příležitostech. Summit San Jose je třetí školou sítě Summit. První byla Summit Prep, jež se objevila před několika lety ve filmu Waiting For Superman. Začali jsme v tomto roce s třetí školou v této síti a rozhodli jsme se jit na to trochu jinak, než ostatní školy sítě Summit. Školu jsme otevřeli s tímto speciálním matematickým programem. Kombinujeme prezenční výuku s online na technologiích založeným vzděláváním ve formě, která je pro děti mnohem přijatelnější a vede k mnohem vhodnější výukové zkušenosti. O Khanově škole jsem slyšel poprvé v minulém roce provděpodobně po prvním vystoupení na TEDu. Zrovna jsme hledali různé poskytovatele výukových materiálů a oni nám slibovali těsnou spolupráci i pomoc, budeme-li potřebovat. Začali jsme šk. rok a netušili, co nás čeká. Skutečně jsme je potřebovali a žádali o pomoc. Oni bili skvělí a dali nám, co jsme chtěli i co potřebovali jiní učitelé. Myslím, že vše se stále vyvíjí k lepšímu. Khanova škola je skvělá z mnoha důvodů. Dělá naší práci složitější, protože zvyšuje úroveň toho, co děláme, toho, co chceme po našich žácích. Když vidíte všechna ta data, k nimž se dá opravdu snadno dostat, nutí vás to říci: "Možná, že tato lekce, o níž jsem si myslel, že bude použitelná pro celou třídu, je vhodná jen pro 20% žáků. Měl bych se zamyslet nad tím, co chci, aby žáci opravdu dělali, jestli toto není příliš náročné pro 80% třídy, nebo jestli to naopak pro většinu třídy není příliš snadné. Když zadáte domácí úkol, často fixujete chyby i špatné postupy. Khan je však velmi dobrý v poskytování nepřetržité zpětné vazby všem 36 žákům v mé třídě. A dělá to způsobem, jakého bych nikdy nemohl dosáhnout. Takže u každého problému má každý žák k dispozici neustále pomoc a chyby se nefixují. Jednou z věcí, které Khan dramaticky ovlivnil, jsou samotné vzdělávací postupy našich žáků. Učí se, jak vše dělat správně, narozdíl od toho, jak vše jen odbýt. Žáci to vnímají jako počítačovou hru, kde pořád chybujte. Že ano? I v matice pořád děláte chyby, vlastně ve všem, co ve škole děláte, byste měli chybovat a měli byste se z těchto chyb poučit. Pozorujeme na našich žácích něco velmi vhodného. Své chyby díky zpětné vazbě dokážou opravovat dříve, než je příliš pozdě, a zdokonalují se, a učí se matematiku. Místo, aby jen předstírali, že látce rozumí. Stejně jako u každého dospělého, nastavení cílů je velmi důležité. Zjistili jsme na našich studentech, že přesná specifikace těchto cílů je motivuje. Každý může jít do Khanovy školy a říci: Mým cílem je těchto 6 cvičení. A ona mu pomůže ten cíl splnit, ukáže kolik mu toho ještě chybí a jaký je jeho výsledek, když skončí. Našim žákům se tatová podpora opravdu líbí. Nastavují si cíle, dokončují je a mají pocit dobře vykonané práce. Mé žáky to změnilo, mnohem víc o nich vím a oni yase vědí, jak jsou na tom. Opravdu mají představu o tom, co znají a co ne. Mnohem lépe se umějí prosadit a sami sebe obhájit. A změnilo to i mě samotného, protože toho o žácích mnohem víc vím. Khan Academy nedovoluje žákům skrývat nedostatky ve svých znalostech. Nutí vás to, dělat opravdu opravdu velmi kvalitní pro co nejvíce žáků, protože máte dostatek informací, jak jsou na tom. Je to skvělé pro motivaci, skvělé pro školní praxi. Nechtěl bych se vracet a učit jinak, i kdybych mohl.
video