Desetinná čísla
Desetinná čísla (9/43) · 1:58

Desetinná čísla na číselné ose Jak zapsat desetinné číslo na číselnou osu? V tomto videu vykreslíme celé číslo, kladné i záporné desetinné číslo, nulu, zlomek a záporné smíšené číslo na číselnou osu.

Navazuje na Zlomky.
video