Příklady vektorů Znázornění základních operací s vektory.

video