Přihlásit se

Sbor volitelů Jak se volí prezident ve Spojených státech amerických

Ve Spojených státech prezidenta ani viceprezidenta nevolíme přímo. Místo toho používáme "Sbor volitelů" Sbor volitelů Takže když se dostavíte ve Volebním dni a Volební den je v listopadu volebního roku a může to být už od 2. listopadu až po 8. listopad. A bude to úterý po prvním pondělí v měsíci. Takže to bude 2. listiopadu, když když je první pondělí v měsíci 1. listopadu. nebo to bude 8. listopad, když je první pondělí v měsíci 7. listopadu. Takže půjdete na Volební den a uvidíte hlasovací lístek se jmény volebních kandidátů, volebními stranami, jmény kandidátů na viceprezidenta a vy zvolíte jednoho z nich. Ale ve skutečnosti, když hlasujete pro kandidáta A a řekněme, že kandidát A je demokrat, nevolíte přímo kandidáta A, ale volíte ty, kteří slíbí, že budou tohoto kandidáta volit. Takže voliče tohoto kandidáta. Ve většině států USA není proporční systém, který by bzl založený na tom, jaký poměr lidí hlasuje pro jednoho nebo jiného kandidáta. Ve většině Států, až na Maine nebo Nebrasku je systém "vítěz bere vše". Co je tím myšleno? Takže tady si ukážeme volební systém založený na tom, kolik volitelů má každý stát. Počet volitelů je vlastně počet kongresmenů v každém státě. Například Kalifornie má dva senátory. Každý stát má dva senátory. Kalifornie má dva senátory a 53 kongresmenů a pro ty z vás, kdo nejsou s tímto systémem obeznámeni, každý stát má dva senátory ve Sněmovně reprezentantů, která je volena občany. Kalifornie je velký stát, který má 2 senátory a 53 reprezentantů v Kongresu. Potom Texas, který má 2 senátory a 32 reperezentantů. Lousiana má 2 senátory a 7 reprezentantů. Takže počet volitelů za stát je založen na celkovém počtu kongresmenů. Což znamená počet senátorů plus počet reprezentantů. To je celkově 55 v Kalifornii, 9 v Lousianě, 34 v Texasu. Zajímavé na systému "vítěz bere vše" v každém státě, kromě Nebrasky a Maine, že když kandidát získá jen 51 % hlasů např. v Texasu, získá všech 34 volebních hlasů ve Sboru volitelů. Takže i když získám jen 51 % nebo i 50,1 % jenom minimální většinu volebních hlasů z Kalifornie, získám úplně všechny volební hlasy za Kalifornii ve Sboru volitelů. Ve skutečnosti se tedy prezidentem stane ten, kdo získá většinu hlasů volitelů ve Spojených státech. Práh nebo o tom můžete přemýšlet jako o kouzelném čísle je stanoven na 270 hlasů volitelů. Když žádný kandidát nedosáhne počtu 270 hlasů volitelů, hlasování se přesouvá do Kongesu. V Kongesu Spojených států je zajímavé to, že neplatí jeden kongresmen = jeden hlas, Lépe řečeno ve Sněmovně reprezentantů. Půjdu do Sněmovny reprezentantů, kde neplatí, že jeden reprezentant = jeden hlas. Všichni reprezentanti jednoho státu volí dohromady, takže každý stát získá pouze jeden hlas. Dá se tedy říct, že tento "rozstřel" je pro velké státy nevýhodný, protože například Texas získá jeden hlas, stejné tak Kalifornie získá pouze jeden, ale i Aljaška získá jeden hlas, a maličký Rhode Island stejně tak. Takže Rhode Island bude mít stejný podíl na volbě jako Kalifornie v tomto "rozstřelu". Volba probíhá tak dlouho, dokud prostě někdo nezíská většinu volebních hlasů. V této situaci nastává ještě jedna překážka. Disctrict of Columbia, Washingtonu DC, nemá v Kongresu žádné reprezentanty, nemá žádné senátory, ani reprezentanty, ale má 3 volební hlasy. Když dojde k rozhodování o volbě prezidenta, nastane problém. Teď si možná můžete pomyslet, že tento systém "vítěz bere vše" může vést k určitým problémům. Asi největším problémem je, když kandidát, který vyhraje v občanských volbách prohraje ve volbě Sboru volitelů. Asi si říkáte: "Šmárja, jak se tohle může stát?" Podívejme se na to takto: představte si někoho, kdo získá velkou většinu hlasu od určitého státu. Například kandidát konzervativec, který získá valnou většinu hlasů od státu, ve kterém zvítězil. 80 % v Texasu, 80 % v Mississippi, 80 % v Oklahomě. Získá velkou většinu hlasů od státu, kde vítězí a ve státech, kde prohraje, prohraje jen těsně. Málokdy prohrávají velké státy. Například na Floridě tento kandidát získá 49%. Získá tedy mnoho hlasů na Floridě, ale ne dostatek pro výhru, takže když druhý získá například 51% hlasů a tudíž všech 27 volitelů. Stejná situace nastává třeba v Kalifornii, náš kandidát získá jen 49 % hlasů, oponent získá 51%. Takže má všech 55 volitelů v Kalifornii. Kandidát se 49 % nedostane nic, ani na Floridě nedostane za 49 % nic. V této situaci může mít kandidát nakonec skončit s většinou hlasů od států, kde prohrál jen těsně a od států, kde protikandidáty rozdrtil. Ale přesto dostane méně hlasů od Sboru volitelů Ještě byc chtěl objasnit pár věcí, obzvlášť ty, které mě v minulosti docela zmátly. Například když máte stejný počet hlasů ve Sboru volitelů, jako máte hlasů ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu, můžete mít pocit, že každý distrikt pošle svého vlastního volitele do hlavního města, aby rozhodl, kdo bude prezidentem. Ale tak to úplně nefunguje. Přímo tady máte profilů voličů za Lousianu pro rok 2008. Tady můžete vidět, že každá strana má svoje volitele, o kterých se rozhodlz buďto strany samy nebo je o nich rozhodováno volebními týmy kandidátů. V každém districtu někdo je. A pak ti velcí kandidáti. Vezměme si třeba tuto situaci: opravdu se to stalo v Louisaně, kde John McCain získal většinu hlasů ve státě, takže John McCain a Sarah Palin získali většinu. Ale to není případ druhého distriktu, New Orleans, kde většina lidí hlasovala pro Baracka Obamu. Ne jako když byl Kenneth Garret v roce 2008 volitelem. Všechno je děleno na distrikty, velcí kandidáti jsou podrobeni velkému volebnímu procesu. Nevšímají si toho, kdo vyhrál který district, ale jen řeknou "Koukni, John McCain a Sarah Palin zvítězili v celém státě." Takže všichni volitelé jsou ti, kteří pojedou v prosinci do hlavního města a rozhodnou, kdo získá důvěru volby. Takže i když Obama vyhrál pouze druhý parlamentní distrikt tak takhle nefunguje přemýšlení ve Sboru volitelů Je to prostě celostátní volba. McCain získal většinu ve státě, všichni volitelé proto budou vybráni lidmi z McCainova týmu nebo republikánskou stranou A potom pojedou do hlavního města státu v případě Lousianz je to město Baton Rouge a tam rozhodnou, komu dají své hlasy. Všichni volitelé ve všech státech jdou do určeného místa, obvykle do státního Kapitolu ve stejný den, což je obyčejně někdy v prosinci, a tam vyberou prezidenta, přestože tou dobou už všichni vědí, kdo prezidentem bude, protože vlastní volby byly již na začátku listopadu a lidé již vědí, co se s hlasy stalo a jak budou volit volitelé ve Sboru volitelů. Již jsem zmínil, že existují dva státy, ve kterých není systém "vítěz bere vše" Nebraska a Maine, V Nebrasce a v Maine, když jdete volit, je to opravdu podle parlamentních volebních okrscích Nebraska má tři parlamentní okrsky takže v těchto třech parlamentní okrscích když jeden vyhrají demokraté a dva vyhrají republikáni tak potom získají jeden hlas volitele demokraté a dva získají republikáni. Mají tak dva hlasy ve velkých volbách kterou jsou rozhodnuty stejným způsobem na principu "vítěz bere vše". Když získáte 51 % hlasů ve státě na širokém základu získáte dva ve velkých volbách. Totéž v Maine, ale Maine má dva volební okrsky. Takže dva okrsky mohou jít oběma způsoby a potom následuje celostátní volba. Možná si umíte představit ještě jiný druh nespravedlnost kromě očanské volby versus volby Sboru volitelů je to to, že jste si již asi všimli, že některé státy jsou více reprezentovány, než jiné. Když vydělíte populaci počtem volitelů, uvidíte, že ve velkých státech každý volitel zastupuje mnohem, mnohem více lidí, to je například tady Kalifornie. Každý volitel zastupuje více než 600 tisíc lidí, ale obdobně v menších státech, jako třeba tady ve Wyomingu, každý volitel zastupuje více než 200 tisíc lidí. Takže ve Wyomingu mají lidé třikrát lepší zastoupení ve volbě, než jaké by měli v Kalifornii při přepočtu na hlavu. Ještě více systém pokřivuje to, protože "vítěz bere vše" a kandidáti nejsou hloupí a chtějí utratit své peníze efektivně a tak navštěvují státy, kde získají z výhry největší efekt. Vzniká tak velmi zvláštní situace, kdy kandidáti často ignorují velkou část populace a ignorují je, protože u těchto lidí je malá pravděpodobnost, že se jejich náklonnost přehoupne k protikandidátovi. Tak například, Kalifornie je velice spolehlivě většinově demokratická a Texas je velmi spolehlivě republikánský. Takže tady je fascinující graf - alespoň pro mě - který ukayuje, kde George W. Bush a John Kerry utratili peníze během posledních 5 týdnů (tohle tady zavřu) voleb v roce 2004 Tento graf ukazuje, kde ve skutečnosti strávili nejvíce času, každá tahle malá ruka je návštěva v závěrečných pěti týdnech a každý z těchto znaků dolaru představuje milion dolarů utracených na marketing a reklamu jako například inzerce apod. v těchto státech a tady můžete vidět že v Kalifornii a Texasu, ve dvou největších státech, neutratili kandidáti dost ani na to aby se tady objevil znak dolaru. Takže tam neutratili ani milion dolarů v těchto obrovských státech Měli pouze pár návštěv v Kalifornii a Texasu. Texas neměl žádnou návštěvu během posledních pěti týdnů takže se stalo to, že kandidáti věnovali nepoměrně větší množství peněz a pozornosti ve státech, kde je nejpravděpodobnější, že se výsledek hlasování přehoupne jedním nebo druhým směrem, takže lidé na Florine nebo tady v Ohiu získají mnohonásobně větší pozornost, zvláště při přepočtu na hlavu, než lidé v Texasu.
video