Základní metody integrace
Základní metody integrace (17/17) · 4:33

Úprava funkce před integrováním 3 Další názorný příklad, který ukazuje, jak se i při integrování vyplatí znát trigonometrické vztahy. Úprava pomocí těchto vztahů dokáže integraci značně zjednodušit.

Navazuje na Primitivní funkce a integrály.
video