Poptávka, nabídka a tržní rovnováha
Poptávka, nabídka a tržní rovnováha (5/10) · 5:56

Normální a méněcenné statky Co je normální a méněcenný statek? Jak se mění poptávka po normálních a méněcenných statcích, jestliže se mění příjem?

Navazuje na Úvod do ekonomie.
V tomto videu bych se chtěl zamyslet nad křivkou poptávky dvou různých produktů. Tohle je nějaký notebook, který je na trhu. A tohle, řekněme, je nejlevnější auto, které se na na trhu vyskytuje. Tohle je ve skutečnosto obrázek auta z roku 1985, předpokládejme tedy, že jde o nejlevnější auto na trhu. Představme si nyní jejich hypotetické křivky poptávky. Ještě jednou na svislou osu umístíme cenu a na vodorovnou osu umístíme množství. A potom tady udělám úplně to samé. Tohle je cena a tady pak množství. Obojí splňuje zákon poptávky. Pokud je cena opravdu vysoká, poptávané množství bude u laptopu velmi nízké a stejně tomu bude i zde. A pokud bude cena nízká, poptávané množství poroste. Křivka poptávky by mohla vypadat nějak takto. A nemusí to být křivka nebo to nemusí být přímka, může to být křivka nebo něco takového. To je současná poptávka po notebooku. Všechno ostatní je neměnné, nemluvíme o posouvání žádných z těchto faktorů, o kterých jsme mluvili v několika minulých videích. Nyní můžeme nakreslit podobnou křivku poptávky pro tento velmi levný automobil. Je-li cena vysoká, jen velmi málo lidí si auto bude chtít koupit. Nebudu udávat konkrétní cenu, ale obecná myšlenka je ta, že čím bude cena vyšší, tím méně lidí si auto bude chtít koupit. Čím bude cena nižší, tím více lidí bude mít o auto zájem. Tato křivka poptávky bude mít stejný tvar. Povede tedy z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Splní zákon poptávky. Ještě jednou tohle je současná poptávka. Nyní se podívejme, jak se může poptávka po těchto statcích měnit v závislosti na změnách příjmu. Zaměřme se na faktor příjmu, příjmový efekt, a podívejme se jak se tyto dva produkty mohou měnit. Předpokládejme, že příjmy obyvatelstva se zvýší. Za něco jako laptop... Pokud více lidí vydělává více zejména v reálných podmínkách, mají víc peněz, které mohou utratit při daném cenovém bodě. ... Bude poptáváno vyšší množství. V daném cenovém bodě je vyšší poptávané množství. Roste-li příjem, poptávka po tomto laptopu poroste. A způsob jakým ukazujeme rostoucí poptávku je, že se celá křivka posune doprava. Zde poptávka rostla, poptávka se zvýšila, když se zvýšil příjem. Naprosto to dává smysl. A pokud by se příjem snížil, snížila by se poptávka, neboť lidé by měli méně peněz, za něž by si mohli koupit něco jako laptop. A tohle je případ většiny statků. Tyhle věci nazýváme, když se příjem zvýší, poptávka roste, celá křivka se posune doprava. Příjem se sníží, poptávka klesne, celá křivka se posune doleva. Nazýváme to normální statek. Tohle zde je normální statek. Nyní si představme, co se stane s nejlevnějším autem na trhu. A předpokládejme, že se nacházíme ve vyspělé zemi, kde má téměř každý nějaké auto. Co se tedy stane, zvýší-li se příjem? Lidé mají více peněz, ale utratí je za nejlevnější auto na trhu? Ve většině případů, když obecně vzroste příjem, lidé si řeknou: "Mám trochu více peněz, možná bych si mohl koupit trochu lepší auto." A zejména lidé, kteří si toto auto chtěli koupit v daném cenovém bodě. Tento cenový bod. Lidé, kteří si chtěli koupit auto si řeknou: "Počkat! Nyní si můžu dovolit lepší auto!" ... "Tohle není bezpečné, nebo možná ne tak bezpečně jako jiná auta. Chci udělat dojem na své přátele ze střední školy a tak dále. S tímto autem se tedy stane něco velmi divného. Něco se stane s poptávkou po tomto autě. Ve skutečnosti klesne. A celá křivka se posune doleva. Příjem má tedy na toto zboží zvláštní vliv. Protože příjem roste, lidé si třeba řeknou: "Víte, co? Já si můžu prostě vybrat jiné zboží. Můžu získat zboží, které budu mít raději, než se snažit získat více tohoto. Poptávka klesne. A takové zboží pak nazýváme méněcenné statky. A obecný způsob, jak přemýšlet o méněcenných statcích, že jsou to statky, které lidé nebudou chtít vlastnit, budou-li mít více peněz. Budou chtít kupovat méně méněcenných statků. Můžeme na tento problém nahlížet i z jiného pohledu. Pokud příjem klesá a více lidí má napnutý rozpočet a nemohou si dovolit Mercedes nebo BMW, nebo dokonce ani středně velký sedan. Když klesá příjem a lidé začínají být v úzkých, více lidí bude chtít tohle auto, více lidí se uchýlí k tomuhle, neboť jsou finančně omezeni. Utahují si opasky. A máte tuhle zvláštní situaci, když příjem klesá, poptávka po tomto statku roste. Příjem klesá a poptávka roste. Pamatujte si, že hovoříme o poptávce. Hovoříme o posouvání celé křivky. V daném cenovém bodě poptávané množství poroste. Protože předpokládáme, že tohle je nejlevnější auto na trhu. A podobně, pokud příjem klesá, u normálního statku se stane to, co očekáváte. Poptávka klesne. Méněcenný statek je opak normálního statku Hovoříme-li o příjmovém efektu, u méněcenného statku sledujeme opačnou aktivitu než u normálního statku. A to proto, že lidé chtějí vyměnit tento statek, když jejich příjem roste. Nebo si jej koupit nechtějí, nebo si chtějí koupit něco lepšího. A když jejich příjem klesá, řeknou si, musím si koupit tuhle věc, protože mi nic jiného nezbývá.
video