Výpočty složení směsí
Výpočty složení směsí (3/5) · 5:27

Příklad: Hmotnostní zlomek se zadanou hustotou rozpouštědla Další příklad na procvičení výpočtu hmotnostního zlomku. Tentokrát máme zadanou hmotnost rozpuštěné látky, objem rozpouštědla a jeho hustotu.

video