Programování v Pythonu
Programování v Pythonu (12/21) · 9:12

Co se odehrává při volání funkce Rozsah platnosti proměnných a volání funkcí.

video