M: nesetříděný obsah

Popisná statistika

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

2 hodiny

Průměr, medián a modus 4 m

Jaká existují měřítka střední hodnoty, jak je spočítáme a jak se mezi sebou liší?

Příklad, jak určit aritmetický průměr, medián a modus 4 m

Jaký je průměr, medián a modus v souboru čísel 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33 a 25?

Čtení krabičkových diagramů s vousy. 3 m

Příklad: stáří stromů v lese je zobrazeno pomocí krabičkového grafu. Jak pomocí tohoto grafu najít rozpětí a medián?

Jak vytvořit krabicový graf s vousy 8 m

Jak analyzovat data s pomocí krabicového grafu s vousy (box-and-whisker plot).

Rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka 13 m

Co je to variační rozpětí, rozptyl a směrodatná odchylka a jak je spočítat?

Populační rozptyl 4 m

Ukážeme si, jak určit populační rozptyl, tedy jak vyjádřit, jak moc jsou data rozptýlena okolo populačního průměru.

Výběrový rozptyl 11 m

Ukážeme si, jak odhadnout populační rozptyl za pomoci dat z výběru.

Nestranný odhad rozptylu 10 m

Zopakování pojmů populační a výběrový průměr a populační a výběrový rozptyl. Vysvětlení, proč při výpočtu nevychýleného odhadu populačního rozptylu dělíme hodnotou n-1.

Simulace: jak získat nestranný odhad rozptylu 5 m

Simulace, pomocí které lze ukázat, že nejlepší odhad populačního rozptylu získáme tehdy, pokud při výpočtu dělíme výrazem (n - 1).

Nevychýlený odhad rozptylu (simulace) 5 m

Další simulace dokazující, že máme dělit (n - 1), chceme-li získat nestranný odhad populačního rozptylu.

Čtení piktogramů 2 m

Návod, jak číst data vyjádřená ve formě obrázků.

Tvorba sloupcových grafů 1 m

Jak vytvořit sloupcový graf?

Čtení ze sloupcových grafů 1 1 m

Příklad na čtení ze sloupcových grafů - bodové skóre kolejí v Bradavicích.

Čtení sloupcových grafů 2 2 m

Čtení hodnot ze sloupcového grafu ukazujícího dosažené body studentů z pololetní a závěrečné písemky.

Histogramy 6 m

Návod, jak vytvořit histogram.