Popisná statistika
Popisná statistika (15/17) · 0:52

Čtení ze sloupcových grafů 1 Příklad na čtení ze sloupcových grafů - bodové skóre kolejí v Bradavicích.

Navazuje na Pravděpodobnostní rozdělení.
V Bradavicích jsou čtyři koleje: Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Sloupcový diagram ukazuje, kolik bodů obdržely jednotlivé koleje. Kolik bodů získal Mrzimor? Můžeme předpokládat, že tento sloupec diagramu patří Mrzimoru, jelikož začíná na H (v angličtině Hufflepuf). (G) je Nebelvír, (R) je Havraspár a (S) je Zmijozel. Sloupec Mrzimoru končí v rovině se 3 body. Zadejme 3 body. Výborně. Zkusme další příklad. Zde se nás ptají, kolik bodů obdržel Zmijozel? Tento sloupec patří Zmijozelu a vidíme že obdržel 4 body.
video