M: nesetříděný obsah

Statistická indukce

Blok ze starého webu.

4 hodiny
Navazuje na Popisná statistika.

Úvod do normálního rozdělení 26 m

Základní koncept normálního rozdělení a distribučních funkcí.

Cvičení na normální rozdělení v Excelu 26 m

Presentace spojená s tabulkou s cílem ukázat, že se při velkém množství měření binomické rozdělení přibližuje rozdělení normálnímu.

Příklad: standardizované normální rozdělení a empirické pravidlo 8 m

Použití empirického pravidla (pravidla tří sigma) u standardizovaného (normovaného) normální rozdělení

Centrální limitní věta 10 m

Úvod do centrální limitní věty a výběrového rozdělení průměru

Rozdělení výběrového průměru 11 m

Centrální limitní věta a výběrové rozdělení výběrového průměru

Rozdělení výběrového průměru 2 13 m

Podrobněji o centrální limitní větě a o rozdělení výběrového průměru

Směrodatná chyba průměru 15 m

Směrodatná chyba průměru (neboli směrodatná odchylka výběrového rozdělení výběrového průměru!)

Příklad na výběrové rozdělení 14 m

Výpočet pravděpodobnosti, že dojde voda na výletě v přírodě.

Intervaly spolehlivosti 20 m

Jak se odhaduje pravděpodobnost, že skutečný průměr populace leží v určitém intervalu kolem průměru výběru?

Průměr a rozptyl Bernouilliho rozdělení 8 m

Příklad na výpočet průměru a rozptylu Bernouilliho rozdělení

Testování hypotéz a P-hodnota 11 m

Hypothesis testing and P-Values

Jednostranný a oboustranný test 7 m

Rozdíl mezi testem s jednostrannou a oboustrannou alternativní hypotézou.

Chyba 1. druhu 3 m

.

Z-statistika a t-statistika 7 m

Použití Z-statistiky a t-statistiky.

Test hypotézy pro malé výběry 9 m

Jak udělat jednostranný test v případě, kdy máme k dispozici jen malý výběr.

Rozptyl rozdílu náhodných proměnných 11 m

Rozptyl rozdílu náhodných proměnných

Úvod do rozdělení chí-kvadrát 10 m

Co je to rozdělení chí-kvadrát?

Test Pearsonův chí-kvadrát (test dobré shody) 12 m

Test Pearsonův chí-kvadrát (test dobré shody)

Kontingenční tabulka a test chí-kvadrát 18 m

Kontingenční tabulka a test chí-kvadrát