Pravděpodobnostní rozdělení
Pravděpodobnostní rozdělení (1/7) · 9:00

Zákon velkých čísel Úvod do zákona velkých čísel (titulky zatím neprošly korekturou, za případné chyby se omlouváme)

Navazuje na Kombinatoriku.
video