Úvod do teorie umění
Úvod do teorie umění (1/14) · 1:56

Jak vnímat umění? Odpovědi z muzeologické konference.

Myslím, že je důležité vnímat umění, protože žijeme ve vizuálním světě a porozumění, pozorování a přemýšlení o způsobech, jimiž obrazy komunikují - všemi možnými způsoby - je důležitou součástí dnešního života. Když zintenzivníme vizuální vjemy, které získáváme při pozorném prohlížení věcí, ať už to jsou fotografie v novinách nebo umělecká díla v muzeu, nebo když pozorněji sledujeme své okolí nebo třeba ptáky, taková pozornost věnovaná vlastnímu prostředí z nás dělá lepšího člověka. Existujeme tak ve svém prostoru vědoměji, pozorněji a jsme v něm tak více přitomni. Někdy se lidé domnívají, že jediný způsob, jak se dívat na umění je navštěvovat muzea a podobná místa. Ale umění je všude kolem nás. Na ulici, když se díváte na architekturu, i všechno ostatní. Takže abyste viděli umění, nemusíte chodit do muzea. Můžete jít kamkoli, do parku nebo si prohlížet domy, jít do kina. Umění je součástí každodenního života. Podle mě jde hlavně o všímavost. Jde o to, pokusit se prohlédnout věci dál, za první dojem. Když se lidé podívají na umělecké dílo, řeknou, "To se mi líbí", nebo "To se mi nelíbí", a jdou pryč. Jejich názory jsou předem dané. Pokud se ale zastavíte, nadechnete a věnujete něčemu hlubší pozornost, můžete opravdu začít vnímat určité detaily kterých jste si dříve nevšimli. Myslím si, že se tato dovednost vztahuje i na mnoho dalších věcí v životě. Je důležité umět zpomalit, uvědomit si, kde se vlastně právě nacházím, na chvíli přestat mluvit. A možná na chvilku třeba nastražit uši. Kolem nás je tolik detailů, které lze vstřebávat a vnímat, když si na to uděláme chvíli čas, necháme je k sobě přijít a nasloucháme jim.
video