1300-1600 Renesance
1300-1600 Renesance (58/78) · 5:37

Buddha medicíny Bhaishajyaguru Buddha medicíny Bhaishajyaguru - dynastie Yuan - (751.8 cm x 1511.3 cm) v Metropolitním muzeu umění v New Yorku

Navazuje na Středověk.
Jsme v Metropolitním muzeu umění a díváme se na obrovskou nástěnnou malbu. Nachází se na východním štítu Guanshanova chrámu v provincii Shanxi. Tento chrám byl znovuobjeven ve 30.letech 19. století díky celé kolekci Buddhových posvátných knih, známých jako sútra, které zde byly nalezeny. A díky tomu byl klášter zaznamenán do mapy. Mniši se rozhodli sundat fresky a prodat je, aby mohli zrestaurovat budovy. Tato freska byla také sejmuta a prodána obchodníkovi, který ji prodal Arturovi Sacklerovi. A poté v roce 1964 ji Sackler daroval Metropolitnímu muzeu umění. Je to nádherné, ale pro mě neobvyklé. Jsem zvyklý na čínské malby na svitku. Jak běžné jsou nástěnné malby? Vlastně, první důležitý formát maleb v Číně byly malby nástěnné. Dozvídáme se o tom z písemných zdrojů a v posledních 50 letech jsme našli světské náměty . Ale jeskyně Magao v severozápadní Číně nabízí ohromnou encyklopedii buddhistických nástěnných maleb sahajících od 4. do 14.století. Nástěnné malby byly v palácích a chrámech po celé Číně. Byl to velmi důležitý formát, který se neudržel. Tato malba je z raného 14.století a byli buddhisté v Číně již asi 1000 let, takže jejich ikonografie byla rozvinutá. Ano, toto pochází z dynastie Yuan, což byli vládcové Číny. Takže, když tahle malba byla malována, Čína zažívala významnou politickou proměnu. Čínu mělo pod kontrolou Mongolsko. Mongolsko Čínu sjednotilo a na dvoře byl přijat velmi odlišný styl. Byl mnohem více spojený s himalájským uměním, tibetským uměním... Vidím tento mimořádný rozdíl mezi Bodhisattvami a znázorněním Buddhy. Buddha se zdá skromný. Vypadá velmi umírněně, oproti tomu bohatému obleku plného šperků. Buddha se vzdal všech pozemských svazků a tudíž je zobrazován v oděvu mnicha. Bodhisattvy, osvícené bytosti, přísahaly setrvat v pozemské říši, aby pomohli všem vnímavým bytostem najít klid Samsara, což je nekonečný koloběh znovuzrození. A proto jsou stále zobrazováni v knížecím oděvu. Buddha je namalován v lotosové pozici a gesta jeho rukou jsou známa jako Mudras. Často nám specifická gesta rukou napoví, který Buddha je vyobrazen. Jsem trochu zmaten. Protože se koukám na Buddhu uprostřed a vidím dlouhé ušní lalůčky, malý výstup na zadní části hlavy, ale myslel jsem, že toto je historický Buddha. Jsou tyto vlastnosti předávány tedy také jiným Buddhům? Buddhismus začal v severních pláních Indie a rozšířil se do Číny. Takže původně byl Buddha jen člověk; nebyl to bůh. To je historický Buddha Shakamuni. Byl narozen v podhůří Himaláje. Jak se náboženství vyvíjela, tak typ, který se rozšířil do Číny, se začal nazývat Mahayana. V Mahayanské víře je Buddha, který vládne všem rájům. Tahle malba je pravděpodobně znázornění shromáždění Bhaisajyaguru - Buddhy medicíny. A další věc k Mahayanskému Buddhismu je Bodhisattva - protože je to náboženství soucitu a Bodhisattva je symbol soucitu. Takže, hodně uctívání bylo soustředěno právě na Bodhisattvu v čínském buddhismu. Když se posuneme od nebeského znázornění, které můžeme vidět nahoře k opravdové struktuře, tak můžete vidět, že velké Bodhisattvy a Buddha sedí na lotosových květech. Pod tím je piedestal, který je nádherně zdoben a pod ním vidíme řadu řadu vedlejších postav sedících v naší úrovni na malbě visící v muzeu. To by bylo celkem vysoko. O hodně výš. Vidíte celou škálu darů, které jsou odděleny podstavcem a svatozáří. Ať už se koukáme na velkého Buddhu, Bodhisattvy nebo na postavy dole, je tu velký důraz na překrásné tvary s křivkami. Téměř vše je obtaženo výraznou konturou. To je obzvláště patrné na šátcích, které mají všechny postavy na sobě. Pomocí linií jde jasně vidět, jak krásně splývají. Podívejte se, jak je mohutnost postav vyjádřena. Zase se to vrací k těmto liniím, jež se ztlušťují a ztenčují. Také tu jsou nádherné barvy. Barvy by byly samozřejmě sytější a zářivější, v chrámovém komplexu by to bylo v prostoru s ostatními freskami, ale také se sochami, které by byly velmi pigmentovány. Toto je učeno pro mnišské prostředí. Mělo to být poučné? Buddhistické malby byly vytvářeny umělci pod dohledem mnichů, aby zajistili bezchybnost ikonografie. Buddhistické sochy a malby byly používány pro výukové účely. Je tu velmi specifická ikonografie. Fascinuje mě, že i dnes si nejsme zcela jisti, co je podstatou. Je zajímavé, že v čínském buddhistickém umění je stále mnoho ke zkoumání. Připomíná to, že historie umění je živá věc. Stále měníme názor. (hudba)
video