Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (6/14) · 3:17

Maslowova hierarchie potřeb Maslow's hierarchy of needs

Předtím jsme si říkali o tom, že existuje pět přístupů k pochopení motivace. A jeden z těchto přístupů se nazývá Maslowova hierarchie potřeb. A je vlastně rozdělena do pyramidy. Takže vypadá právě takto, a byla vytvořena slavným psychologem Maslowem. Takže Maslov řekl, že máme potřeby, které musejí být naplněny v určitém pořádku. A musí se začít odspoda pyramidy směrem k vrcholu. Takže naší nejzákladnější potřebou jsou fyziologické potřeby. To zahrnuje vše od potravy, vody, přes dýchání, po spánek. Toto vše jsou v podstatě základní potřeby k přežití. V druhém patře je naše potřeba bezpečí. Takže bezpečí zdrojů, bezpečí zaměstnání, bezpečí zdraví, majetku... Takže toto všechno jsou taktéž základní potřeby, ale ty mohou být naplněný jen pokud jsou naplněny také naše fyziologické potřeby. Proto označujeme tato dvě patra jako "základní patra". Nyní přešel ke třetímu patru, což je patro lásky, naše potřeba lásky, naše potřeba sounáležitosti, naše potřeba mít přátelé a rodinu. Takže toto patro potřeb je to, co označujeme jako sociální potřeby. Čtvrté patro je naše potřeba uznání, sebeocenění. Takže se rádi cítíme sebejistě a úspěšně v tom, co děláme. Takže toto patro se označuje jako naše úroveň uznání. Rádi získáváme uznání od druhých, když dosáhneme tohoto patra. A poslední patro je označováno jako sebeaktualizace. Je to velké slovo, ale v podstatě se jedná o naši potřebu morálky, smysl pro morálku, potřeba přijetí, a také tvořivost. Takže to označujeme jako náš plný potenciál. Uvažujte o tom jako o stoupání na Mount Everest - musíte začít dole, ale potom podél cesty budete mít různá kontrolní stanoviště. Každé z těchto stanovišť bude spravováno všemi šerpami, kteří jsou na hoře. Nemůžete jít zespoda na další úroveň, dokud se nenahlásíte šerpovi a ten se neujistí, že jste ok, že správně jíte, že jste dostatečně odpočatí, jen tehdy můžete jít do další úrovně. A zas šerpa na vyšší úrovni vás zkontroluje, zda bez problémů dýcháte, zda máte dostatek kyslíku, atd. Takže postupujete k dalšímu kontrolnímu stanovišti, a k dalšímu, a nakonec jste na vrcholu, respektive jste dosáhli svého maximálního potenciálu. Takže toto se nazývá Maslovova hierarchie potřeb.
video