Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (5/14) · 7:43

Psychoanalytická teorie Psychoanalytic theory Learn about Sigmund Freud's Psychoanalytic Theory of Personality and the different structures of our mind that contribute to our personality. By Shreena Desai.

Dobře, pojďme se ponořit do první teorie osobnosti, nazývané psychoanalytická teorie. Pravděpodobně jste již slyšeli o někom super slavném ve světě psychologie, jménem Sigmund Freud. Takže napišme tady jeho jméno, protože je pro tuto teorii velmi důležité. Ok, takže Sigmund Freud... Vtipným faktem je, že Freud vlastně vůbec ani nebyl psychologem. Byl to lékař, přesněji neurolog. A v roce 1885 jel do Paříže studovat hypnózu s ostatními neurology, ale právě tato zkušenost jej zavedla na dráhu lékařské psychopatologie. Psychiatrie tak, jak ji známe dnes, se v té době terpve zakládala a byla neznámá. Takže tady to máte. Tady je vaše dnešní lekce z historie. Dobře. Vraťme se a povězme si tedy o psychoanalytické teorii. Psychoanalytická teorie říká, že naše zkušenosti z dětství a nevědomé touhy ovlivňují naše chování. Takže to je klíčové slovo pro tuto teorii. Nevědomí. Takže naše osobnost má vzpomínky, přesvědčení, pudy, pohnutky a instinkty, kterých si jsme ne vždy vědomi. A které utvářejí toto nevědomí. A hlavní hybnou silou ve Freudově instinktuální teorii je koncept libida. Mohli jste o něm slyšet v různých kontextech, ale my se jím budeme zabývat v kontextu této teorie. Takže libido je přirozený zdroj energie, který pohání mechanismy mysli. A když tato libidózní energie uvízne nebo se zafixuje na různých stádiích psychosexuálního vývoje, máme zde další klíčové slovo, takže když se tato fixace objeví v psychosexuálním vývoji a jeho obdobích, mohou se objevit konflikty, které mají celoživotní následky. Takže fixace v konkrétním stádiu je to, co předurčuje dospělou osobnost. Podle této teorie. Například někdo fixovaný v orálním stádiu, což je vlastně první období v psychosexuálním vývoji, by mohl mít v dospělosti charakteristiky orální osobnosti, jako třeba být přehnaně komunikativní nebo kouřit. Dobře, takže Freud rozděluje tyto mentální struktury, o kterých jsem mluvila, do tří částí. My na ně můžeme nahlížet jako na ledovec. Takže pojďme si jej rozdělit nejdříve na dvě části. Vrcholek ledovce, který je zobrazen tady nahoře, nad vodní hladinou, je vědomá část naší mysli. Takže tohle je vše, čeho jsme si vědomi. A jestliže toto je vědomí, co myslíte, že je tento spodek? Jestli jste řekli nevědomí, máte pravdu. Takže je to nevědomá mysli. A teď čeho si všimněte. Nevědomí je mnohem větší než vědomí. Víte jak se říká, že "vidíme jen vrchol ledovce", tak to je pravda. Většina naší mysli je skryta pod povrchem. Dobře, pojďme se pustit do první struktury naší mysli, kterou je Id. Takže Id se nachází taky dole v tomto úseku. Jedná se o nevědomou část, která ale tvoří většinu naší mysli. Je skryta pod povrchem. Vyvíji se hned po narození a vyžaduje okamžité uspokojení. A teď, druhá část struktury je Ego. Takže Ego je přímo tady v tomto úseku. A je částí naší vědomé i naší nevědomé mysli. Dobře. Za chvíli zjistíme, proč tomu tak je. Ale Ego se účastní našeho vnímání, myšlenek a úsudku. A vyhledává dlouhodobé uspokojení, v protikladu k okamžitému uspokojení Id. Ve třetím úseku přímo zde, pokusím se to tu vpasovat, je Superego. Superego se vyvíjí okolo čtvrtého roku a jedná se o náš morální kompas nebo svědomí. Nepleťte si svědomí s vědomím. Svědomí. "S" na začátku. Dobře, vraťme se k psychosexuálním obdobím, o kterých jsem mluvila. Takže naše libidózní impulzy, přímo tady, jsou to, co chce být uspkojeno. A když jsou buď příliš uspokojené nebo zcela neuspokojené nebo jen částečně uspokojené, objevuje se fixace na psychosexuální období. A čelíme buď konfliktu nebo úzkosti. A teď co míním konfliktem - nejedná se o nějaké odehrávající se drama nebo bitvu, ale jde o konflikt mezi těmito třemi mentálními strukturami naší mysli - Ego, Superego a Id. Protože všechny soutěží o požadavky, jsou v konfliktu. Představte si to následovně. Nakreslím nás přímo tady, takhle... a tady je ten zbytek, no, však chápete. Dobře, tahle postava má opravdu velké ruce, ale představu máte. Dobře, takže představte si to takhle: máme Id, které sedí na jednom rameni, právě tady, a toto jsme my, díváme se... trochu konfliktu, dobře... takže Id sedí na jednom rameni přímo tady, a je opravdu hodně naštvané. Protože vyžaduje uspokojení, ale nedostává ho okamžitě. Vzpomeňte, že jsme říkali, že chce okamžité uspokojení. Ale potom tady máte Superego. Superego tady arogantně sedí a káže Id o tom, co je morální. A co na to Ego? Co se dělá Ego? Jaké pravidlo má? Bude uprostřed. Protože Id chce uspokojení, pouze uspokojení, a tak to tu takhle chodí sem a tam se Superegem, takže Ego, které je přímo tady, se snaží uspokojit Id, ale zároveň bere v úvahu, co říká Superego. Superego je morální dohled, který reprezentuje hodnoty společnosti. Teď si vzpomeňte, co jsem říkala dříve, že Ego je součástí vědomé a nevědomé mysli, takže vlastně mediátorem mezi nevědomými touhami Id a morálními požadavky Superega. Takže slyšeli jste někdy o Freudiánském přeřeknutí? Jedná se vlastně o příklad duševního konfliktu. Takže například pacient pod finančním stresem říká doktorovi: "Ó, doktore, prosím, nedávejte mi žádné účty!" Wow. Co opravdu chtěl říct, bylo: "Prosím, nedávejte mi žádné léky." [v angličtině zní účet (bill) a lék (pill) podobně, pozn. překl.] Takže celý tento proces, který jsem probrala - Ego, Superego a Id, fixování se v psychosexuálním vývoji následkem konfliktů, to vše je součástí psychoanalytické teorie. A tento proces je součástí vývoje osobnosti u všech jedinců. Ale je zejména problematický, pokud nastane problém s uspokojováním v konkrétním psychosexuálním období.
video