Finanční deriváty
Finanční deriváty (10/10) · 3:27

Délka platnosti a cena opcí Jaká je délka platnosti a cena opcí

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
video