Finanční deriváty
Finanční deriváty (10/10) · 3:27

Délka platnosti a cena opcí Jaká je délka platnosti a cena opcí

Navazuje na Peníze a bankovnictví.
Podívejme se, jak se cena opce mění a jak závisí na aktuálním datu platnosti. Budu porovnávat dvě podobné opce, přičemž podkladovou akcií je General Electric a všechny opce budou ve všech ohledech stejné, kromě jedné, která bude mít delší datum platnosti. Pojďme porovnat tuto kupní (call) opci. Zde máme kupní opci GE (General Electric), která má realizační cenu 17 dolarů. Je to tedy opce, která vás opravňuje koupit akcie GE za cenu 17 dolarů a má platnost do dubna 2011. Datum, kdy vyprší, neboli poslední den, kdy lze opci obchodovat, by byl třetí pátek v dubnu. Porovnejme to se stejnou opcí, která má stejnou realizační cenu, ale datum platnosti je do prosinec 2011. Realizační cenu ve výši 17 dolarů najdete zde. Když tyto dvě opce porovnáte, hned vidíte, že opce s delším datem platnosti je dražší. Jedna stojí 3,25 dolaru, zatímco druhá stojí jenom 2,36 dolaru. Důvodem, proč první stojí víc je, že si opci můžete nechat delší dobu. Můžete si představit 17 dolarů, které máte zde a když si načrtnete pomyslný graf ceny akcie, máte cenu 17 dolarů zde. Můžete si představit, že máte obě tyto opce nebo máte možnost vlastnit jednu ze zmiňovaných opcí. Podívejme se, když akcie něco udělá... Když akcie udělá něco podobného jako toto, opce bude takzvaně "v penězích". Pokud byste vlastnili jednu z těchto opcí, ... máte možnost koupit akcii za 17 dolarů a prodat ji za tuto jakoukoli cenu. Pokud by zde měla akcie cenu 20 dolarů, vydělali byste peníze. Pokud ale máte opci s kratším datumem platnosti do dubna 2011, musíte obchodovat opci ihned. Musíte opci obchodovat hned a zbavit se jí. Pokud byste měli opci s delším datem platnosti, mohli byste udělat totéž, co majitel první opce nebo vyčkat a podívat se, jestli cena bude nadále růst. Můžete si představit i opačný scénář. Někdo vlastní opci a tato opce se dostane do takzvaného stavu "mimo peníze". Pokud držíte opci s kratším datem platnosti, tedy opci, která vyprší dříve, budete zcela "mimo peníze" a vaše opce je v této fázi úplně bezcenná. Pokud ale máte opci s delší platností, která vyprší až v prosinci 2011, můžete ji držet a možná ... ta akcie udělá něco pěkného. Je možné, že se opce někdy dostane do stavu "v penězích". A chci zdůraznit, že i když tato situace nastane a máte opci s delším datem platnosti, která vyprší v prosinci, stále byste ji nechtěli realizovat, protože je zde někdo, kdo by stále rád využil tyto opční obchody. Bude pro vás lepší opci nerealizovat a raději zde prodat opci s delším datem platnosti. Budete schopni získat alespoň stejně velký zisk, jaký byste získali z realizace opce a navíc i hodnotu, kterou kupující vidí v budoucí hodnotě této opce.
video