Oběhová soustava: Krevní tlak
Oběhová soustava: Krevní tlak (5/7) · 6:54

Udržování krevního tlaku díky pružnosti cév Podívej se jak poddajnost tepen umožňuje konstantní krevní tlak...stejně jako ve vodní pistoli. Learn how compliant arteries allows for a "Constant Pressure System" like a modern water gun! Rishi is a pediatric infectious disease physician and works at Khan Academy.

Navazuje na Oběhová soustava: Úvod.
Pojďme si představit moji malou kresbu srdce Nakreslíme ho hezky malé, aby dobře vynikly klíčové body. Tuto aortu pěkně natáhnu a dám tam svou ruku. Připusťme, že bych tam nějak tu svou ruku mohl dát, abych mohl cítit jak krev tepe a proudí proti mojí ruce. Na chvíli si toto představme. Pokládá se nám otázka, jaký je to pocit? Cítíme to jako něco takového? Kde každá šipka představuje systolu, při které dochází k nejsilnějšímu zmáčknutí tady, tady a tady znovu. Bylo by to jako 5 malých výstřiků krve. Cítili bychom to takto? Protože v diastole srdce odpočívá, veškerý proud sem budem přicházet od srdce, správně? Tak cítili bychom toto a nebo něco jiného? Odpovíme na tuto otázku teď a tady Nakreslíme si to o trochu větší, nakreslím to právě sem... A vy uvidíte něco úžasného. Řekněme, že toto je roztáhnutá aorta. Uděláme to asi takhle A tady uprostřed ji můžete vidět tak, jak by vypadala, kdyby nebyla natažená. Samozřejmě my víme, že tepny jsou poddajné, a tedy budou se chovat takto. Jakmile krev vstoupí do aorty, naplní se celá krví. Celá se naplní krví. Samozřejmě krev poteče také středem, ale toto je krev, která tlačí na stěny aorty. Na každé straně velké množství krve tlačí na stěny. A nakreslíme šipky, jak se tam dostává, a samozřejmě i krev, která proudí přímo. To je krev proudící přímo středem. A teď nakreslíme moji ruku. To je moje ruka, stejná jako ta předešlá. A teď cítím, jak krev proudí skrz přímo. To se děje během systoly, že? A u diastoly je to ve zpětném rázu. U diastoly srdce je zde a cévy jsou zde. A nejsou tak široké a nafouknuté jako byly předtím. Nějak takto. To je "vnitřní trubice", po celé délce. A krev je stále i podél stěn, musí tam nějaká být, aby tlačila na stěny, které by jinak splaskly. Na druhou stranu ale vidíme, že je tady mnohem méně krve než předtím. Může vás napadnout, kde se bere ta krev, která proudí podél stěn? Která tlačí na stěny cév. A tato krev navíc, kterou nevidíte, proudí ven, pohybuje se směrem ven a tlačí se směrem k mé ruce. Takže i v diastole cítím proud krve tlačící na mou ruku. Já budu cítit, jak tato krev tlačí na moji ruku v diastole. Mohl bych si myslet, že ucítím tok krve jen v systole, ale tok krve proudí také v diastole. Tyto šipky jsou trochu delší, kvůli tomu, že diastola je o trochu delší než systola. Diastola zabírá asi dvě třetiny času srdečního tepu, systola zabírá třetinu tepu. Dostali jsme se tedy k stálému stabilnímu toku krve, který byste nemuseli úplně nutně zaznamenat mezi diastolou a systolou, protože se nemění. Když jsme u toho stálého proudu... tak to posunu o trochu nahoru. Chci vám ukázat něco hodně cool, proto si udělám trochu prostoru... Ve skutečnosti výrobci hraček využili tento nápad a vyrobili vodní pistole využívající podobného principu. Tak si řekli, dobře. Víme, že lidé po sobě rádi stříkají vodu. Toto je vodní pistole. A než je postříkají, tak se k nim budou plížit. Jestli jste jako já, tak se rádi plížíte za svými bratranci. A toto je nádržka na vodu. Tyto pistole se musí před vystříknutím napumpovat touto malou vzduchovou pumpou. A načerpat vodu z této nádržky přesně sem. Takže voda se dostane do tohoto balonu, jakmile ji tam napumpujete. Takže vy pumpujete, pumpujete, čekáte za rohem na své bratrance, sedíte a pumpujete, A tento balon se začne zvětšovat a zvětšovat, až bude hodně velký. A teď jste připraveni na své bratrance, kteří jsou za rohem, a náhle je uvidíte. Zmáčknete spoušť a všechna tato voda vytryskne ven. A vyjde ven velkým stálým proudem, není to jako kdybyste museli zmáčknout spoušť a pak až vystříkli. A zase zmáčkli spoušť a vystříkli, jen držíte spoušť a vystříknete velký proud. Jako jsme měli právě tady. Ano, vy jste dostali tento stálý proud tím, že jste uložili mnoho energie do tohoto pružného balonku. Tento balonek ukládá energii. Ve skutečnosti se to nazývá konstantní tlakový systém. Takže zamyslete se nad tím. Výrobci vodních pistolí to nazývají konstantní tlakový systém. Přičemž princip fungování je velmi podobný něčemu, co se děje v našem těle Je to velmi pozoruhodné. Když se zamyslíte nad údržováním průtoku krve, znovu si uvědomte, že poddajnost tepen je tomu velmi nápomocná.
video