Impresionismus
Impresionismus (1/19) · 3:06

Mary Cassatt, Dětská koupel, 1893 olej na plátně, 100.3 x 66.1 cm (Art Institute v Chicagu)

Navazuje na Realismus.
(hudba) Beth: Pohled na tuto malbu od Mary Cassatt pojmenovanou Koupel (nalezneme ji v Institutu umění v Chicagu) mi připomíná, jak málo vídáme v historii umění téma matky s dcerou a intimity, kterou mezi sebou mají. Vídáme matku s dítětem. Steven: Celkem často. Může to být Madona s Ježíšem, ale to je duchovní obraz. Časem se dostáváme k pozdnímu 19.století a je to méně častý pohled, než během renesance nebo baroka. Beth: Ta intimita tady je mi povědomá a přináší mi vzpomínky na to, jak jsem držela svou dceru na klíně. Steven: Opravdu mě zaujaly části obrazu, na kterých se obě postavy dotýkají. Jsou vskutku ohromující. Podívejte na způsob, jakým matka tiskne chodidlo, jako by ho držela zespodu a podívejte jak dítě, na oplátku, vypadá, že kopíruje tlak, který vyvíjí matka na chodidlo, na svém stehnu. Beth: Pak je tu ten milý způsob, jak se dítě chvěje a zaklání se dozadu. A co se mi líbí nejvíce, je to, že matka vypadá, že na dítě mluví. Ústa má mírně otevřená a vypadá, že možná vypráví nějaký příběh nebo říká něco uklidňujícího. Steven: Líbí se mi, jak se dítě opírá o koleno matky. Beth: A matka pokládá levou ruku kolem dítěte, aby ho přidržela. Je tu dáván krásný důraz na tělo dítěte. Steven: Jeden z aspektů malby je, že je tak přesvědčivá ve způsobu, jakým je jejich pozornost zaměřena jen na sebe, a my jsme vtáhnuti do tohoto zážitku. Dívají se dolů do lavoru ze stejného úhlu, do kterého Mary Cassattová umístila naši perspektivu. Beth: Díváme se ostře dolů na obě postavy v nezvyklém úhlu. O něco podobného usiloval i Degas, ukazoval věci způsobem, jakým bychom je opravdu viděli, takže místo něčeho, co vypadá naaranžované, jako tomu je obvykle například v akademické malbě, vidíme věci ze spíše nečekaných úhlů, jako v reálném životě. Steven: Podívejte se třeba na ty zkrácené tváře. Je to druh zkreslení, kterému by se malíř většinou snažil vyhnout. Ale snad nejvíce strohé zkreslení je ve spojitosti mezi okrajem umyvadla, kde jsou nohy dítěte a vázou vpravo dole. Je to jako by byly viděny z různých perspektiv. Beth: Je to neuvěřitelně zkrácené. Nevidíme kolik místa je v pokoji kolem nich. Je to jako vytvořené šablonou, která zplošťuje celý prostor, který mohl připomínat japonské tisky. Je velmi příjemné se na to dívat, ale je to opravdu mimořádný výkon této umělkyně a jsem ráda, že vytvořila malbu matky s dítětem. Je to prostě velmi milé. (hudba)
video