Na mozek
Přihlásit se
Na mozek (5/8) · 11:00

Řešení hlavolamu: Místnost modrého čela Nedívejte se na tohle video dokud jste neviděli předchozí video: Místnost modrého čela

... Takže jsme měli 100 logiků A všechny jejich čela byla natřena na modro A než vstoupili do místnosti,bylo jim řečeno že alespoň jeden ze stovky logiků má čelo natřené na modro A potom pokaždé když rožnuli světla,aby se mohli navzájem vidět,řekli OK, poté co jste usoudili že máte modré čelo,když se světla zhasnou,my chceme aby jste opustili místnost.. A potom co se to trochu zklidní,opět rožnou světla A lidé se budou na sebe opět dívat. A pak je zase zhasnou a možná lidé opustí místnost a tak dále A také je jim řečeno že každý v místnosti je perfektní logik Mají naprosto spolehlivou logiku Takže otázka je, co se stane? A vlastně možná i zajímavější otázka je proč se to stane? Takže odpovím na první,co se stane? A když vezmu odpověď ,a nevíte proč bude se to zdát skoro mystické V podstatě se světlo rožne a zhasne 100 krát a po 100. kdy se světlo znovu rožne a zhasne ,všichni z nich odejdou.Všichni odejdou.Takže si říkám, je to trochu divné, ne? Řekněme že jsem jeden z nich. Nebo vy jste jedním z nich Vstoupím do téhle místnosti. Světla se rožnou. A já uvidím 99 lidí s modrými čely. A nemůžu vidět své čelo. Oni vidí moje čelo samozřejmě. Ale pro jiného člověka jsem jeden z 99 že? Ale já vidím 99 modrých čel. Takže v podstatě co se stane pokud by jsme se na ten pořad dívali je že světla se roznou. Vidíte 99 modrých čel. Potom se světla opět zhasnou. A poté se světla zase rožnou a všichni tam stále sedí. A já pořád vidím 99 modrých čel. A to se stane 100 krát. A po 100. co se světla rožnou, všichni opustí místnost. A na první pohled to vypadá blaznivě, protože se nic nezmění. Nic se nezmění ,pokaždé co rožneme světlo Ale způsob jakým nad tímhle musíte přemýšlet...a tohle je to co to dělá zajímavým...je co se stane kdyby se místo 100,řekněme byl jenom jeden člověk v místnosti Takže před pořadem ...mi nikdy neřekli že tam bude 100 lidí v místnosti. Oni jen řekli,aspoň jeden z vás,aspoň jeden v místnosti,má čelo namalované na modro. A co nejdříve budete vědět že je vaše čelo modré, musíte opustit místnost. A že všichni jsou perfektní logici. Takže si představte situaci kdy místo 100 je jenom jeden perfektní logik. Řekněme že jsem to já. Takže to je ta místnost. Vejdu dovnitř a sednu si. A možná bych to měl udělat modrou A potom rožnou světla,a řeknou Rozhlédněte se po místnosti. A je se rozhlédnu po místnosti a nevidím nikoho,že? A pamatujte,i v prvním případě jsme namalovali všem čelo na modro. Takže v tomhle případě,tenhle jeden chlápek,nebo já ,nebo jakkoliv ho chcete pojmenovat. má své čelo nabarvené na modro. Takže se podívá kolem sebe a neuvidí nikoho v místnosti. Ale pamatuje si prohlášení,a možná je to dokonce pro něho napsané na kartičce,v případě že by zapomněl. Že aspoň jeden z vás má čelo namalované na modro. Takže když se podívá kolem pokoje a řekne,no já jsem jediný chlápek v téhle místnosti. A oni mi řekli že aspoň jeden z chlápků v místnosti bude mít čelo namalované na modro. No, já jsem jediný chlápek v místnosti. Takže já musím mít čelo namalované na modro Takže co nejdřív se zhasnou světla,on odejde. To je fér To je skoro nepodstatně jednoduché. a mohli by jste říct,takže jak se to dá aplikovat na 100? No co se stane když jsou dva lidé. A opět oba dva mají jejich čela nabarvené na modro. Takže nechte mě namalovat další. Nechi poříd kreslit místnost modrých čel. Řekněme, že teď jsou dva lidé. Takže, pojďme se dostat do mysli tohohle chlapa. Přímo ze modrým čelem. To je místo kde sedíme. OK. Takže když vejde do místnosti. Řekne si,buď mám modré čelo .... Buď mám modré čelo,nebo nemám modré čelo. Žádná modrá Že? Tohle je to co si ten chlap myslí. Nechte mě ho namalovat. A on má modré čelo. Ale neví o tom. Nemůže ho vidět To je celá pointa o barvení čela na modro, protože je proti jiné části těla. Takže řekne,buď mám modré čelo nebo nemám modré čelo. Vejde dovnitř. Řekněme že tohle je ten chlap Vejde dovnitř Poprvé se světla rožnou on tam uvidí druhého chlápka ,který má modré čelo. A on řekne OK, teď mě o tom nech přemýšlet. Jak bude tenhle chlap reagovat v závislosti na každý z těchto stavů? Takže řekněme že já nemám modré čelo. pojďme do této reality. Pokud nemám modré čelo,co tenhle chlap uvidí? Když se světla opět rožnou,uvidí že já nemám modré čelo. A bylo nám řečeno že aspoň jeden z nás má modré čelo. Takže tenhle chlap,protože je to perfektní logik dedukuje že on musí mít modré čelo. Pamatujte tohle je případ,kdy budu předpokládat že nemám modré čelo. Jsme v tomhle světě. Jsem perfektní logik,takže když budu předpokládat ,pokud změním realitu kde nemám modré čelo, tak tenhle chlap uvidí že nemám modré čelo. A potom si řekne,já musím mít modré čelo. Takže když se světla zhasnou,tenhle chlap odejde.Opustí místnost. a naopak. Ten druhý chlápek si odvodí stejnou logiku. Ale protože oba z nich mají modré čela,co se stane? Světla se zhasnou,poté se světla zase rožnou. Když se světla opět rožnou,tenhle chlap tam bude stále sedět A odvodím si že pokud nemám modré čelo....a tohle jsem já....ten chlápek by odešel. Protože by si mohl říct,ach já musím být jediný chlap s modrým čelem. Takže by odešel. Ale protože neodešel,já vím že mám modré čelo. Takže podruhé co by se světla opět rožly můžu si vydedukovat že mám modré čelo. A potom co se světla zase zhasnou,odejdu. A tenhle chlap,je perfektní logik,takže si odvodí stejný závěr. Protože si taky řekl ve své hlavě, OK pokud bych neměl modré čelo tenhle chlápek by odešel hned co by se zhasly světla poprvé. pokud tenhle chlápek nemá modré čelo,tak potom tenhle chlápek by řekl, no nevidím nikoho v místnosti s modrým čelem a protože vím že je aspoň jeden člověk s modrým čelem,musím odejít.Ale protože neodešel,tenhle chlap také ví že musí mít také modré čelo ,takže odejdou oba dva zároveň možná do sebe narazí na cestě ven. To je fér. Tak co se stane když zvětšíme počet lidí na tři? Takže my už víme že pokud máme jednoho člověka v místnosti dojde k závěru poprvé co se světla rožnou a poté odejde když se zhasnou a když máte dva lidi trvá jim to v podstatě dva krát pro světlo které se rožne aby došli k stejnému závěru. Teď když máte tři lidi a myslím si že vidíte k čemu tohle dospěje. ... Jedna,dva a tři. Teď pamatujte,nikdo neví jestli jsou jejich čela namalována na modro,ale producenti pořadu vlastně opravdu nabarvili čelo každého na modro. Takže ještě jednou,pojďme do mysli tohohle chlápka. Takže tenhle chlápek si řekne ,že je buď modrý nebo ne. ... Takže ve skutečnosti kdyby nebyl modrý, co se stane? No,tenhle chlápek,a tohle bude trochu víc matoucí,ale pokud zapřemýšlíte o předchozím příkladu,dává to hodně smysl. ... Člověk, který nemá čelo nabarvené na modro by vlastně neměl vůbec ovlivnit výsledek toho co modří lidé udělají. Protože řekněme že tenhle chlap řekne,no co se stane když nejsem modrý? No tenhle chlap se podívá na druhého chápka a řekne,ach on má modré čelo. On nemá modré čelo. Takže když nemám modré čelo tenhle chlap uvidí dva lidi s modrými čely. A odejde z místnosti poprvé co rožnou světla. Dojde k tomuhle závěru. A teď podruhé co se světla rožnou,tenhle chlap si řekne, tenhle chlápek neopustil místnost. Ten chlap nemá modré čelo. A tenhle chlápek musel odejít protože musel vidět někoho s modrým čelem. A tedy já musím mít modré čelo. Takže pokud tenhle chlap nemá modré čelo,oba dva chlapi by opustili místnost v tu chvíli co by se rožly světla. Teď co se stane když neopustí pokoj ani podruhé co se světla rožnou? No kdybych nebyl modrý,oni by odešli. Takže pokud by neodešli ani po třetím rožnutím světla potom vím že jsem modrý. Takže když máte tři lidi,všichni jsou to perfektní logici, tak všichni musí mít čela nabarvené na modro. Světlo se ukáže tři krát. Anebo světlo bude rožnuto tři krát. a potom když se světla zhasnou, všichni odejdou společně ... A takže tahle logika se vztahuje na každý příklad. Můžete mít 1 000 lidí Počet můžete pořád zvětšovat. Čtvrtý člověk bude mít stejnou logiku. Pokud není modrý, potom tihle chlapi odejdou po třech rožnutích světla. Ale pokud neodejdou po třech rožnutích světla,potom musí být modrý. a tak všichni odejdou společně. Všichni čtyři po čtyřech ukázáních ostatních čel. V každém případě a můžete to pořád zvětšovat až do 100. A 100 je libovolné. Můžete tohle udělat s milionem lidí a oni by se na sebe koukali milionkrat. A potom po miliontem ukázání,by všichni došli k závěru že všichni mají modré čela a opustili by místnost. A když o tom zapřemýšlíte,je to docela přímočará logika. Ale vede to k velmi tajuplnému výsledku. Doufám že vás to uspokojilo. Uvidíme se v dalším videu ...
video