Složené funkce
Složené funkce (2/9) · 6:18

Podíl dvou funkcí Nyní si zkusíme vydělit dvě funkce. Princip bude zase stejný jako u dělení dvou výrazů. Navíc si zopakujeme složitější vytýkání z výrazu.

video