Složené funkce
Složené funkce (7/9) · 2:57

Skládání funkcí zadaných předpisem Máme zadány dvě funkce a máme za úkol je složit a vyjádřit funkci složenou. Znovu je zde vidět, že je můžeme složit dvěma způsoby a výsledky jsou různé.

video