Soustavy rovnic III
Přihlásit se
Soustavy rovnic III (2/4) · 8:23

Soustava tří rovnic s jediným řešením Máme tři rovnice o třech neznámých a hledáme řešení (bez použití matic). Je dobré si uvědomit, že takové řešení graficky odpovídá souřadnicím [x,y,z] průsečíku 3 rovin.

Navazuje na Soustavy rovnic II.
video