Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (3/9) · 2:59

Čtení sloupcových grafů 1 Na konkrétním příkladu si vysvětlíme čtení sloupcových grafů.

Navazuje na Převody jednotek.
Na základě níže uvedených dat zjistěte, hodnocení kterého studenta se zlepšilo nejvíc mezi průběžným a závěrečným testem? Takže jsme dostali data ve formě sloupcového grafu pro každého studenta. Vlastně máme dva sloupce, které ukazují průběžný test modře a závěrečný červeně. Někdy se tomu říká dvousloupcový sloupcový graf, protože pro každého studenta zde máme uvedeny dvě hodnoty. Takže když se podíváte na data zvlášť, máte data průběžného a závěrečného testu. Ptají se nás: hodnocení kterého studenta se zlepšilo nejvíc mezi průběžným a závěrečným testem? Když se podíváme na Jasmin. Můžeme začít s ní, jelikož je první. Vypadá to, že se mezi testy zlepšila. Vypadá to, že v průběžném testu dostala okolo 72% nebo 73%, jak odhaduji z grafu. Neznám přesné číslo. A v závěrečném testu dostala přibližně 77% nebo 78%. Takže se zlepšila zhruba o 5% mezi testy. Díky způsobu, jakým nám byla data podána, nevíme přesná čísla, protože značení není jednoznačné. Snad nám to bude jasnější, až se podíváme na ostatní hodnoty. Pojďme se podívat na Jeffa. Jeff se vlastně v závěrečném testu od toho průběžného zhoršil. Vypadá to, že dostal přes 85% v průběžném a v závěrečném dostal jen 84 nebo 85%. Takže se zhoršil. Takže víme, že to určitě není Jeff. Ten se nezlepšil, vlastně se zhoršil. Dále se podíváme na Nevina. Vypadá to, že se zlepšil o stejný počet jako Jasmin. Nevím, jestli je Nevin chlapec nebo dívka, ale tato osoba si v obou testech vedla lépe než Jasmin. Ale zlepšení u obou je stejné. Vypadá to, že se zlepšil z 83 na 88%. Jen to odhaduji z toho, jak jsou označené osy grafu. Odhaduji, jaké to jsou hodnoty. Nevin a Jasmin jsou v čele, podle toho, co jsme zatím viděli. Pojďme se podívat na Alejandru. Alejandra nám úplně vybočuje. Bezpochyby se výrazně zlepšila od průběžného testu k tomu závěrečnému. Vypadá to, že v průběžném dostala 81 nebo 82. Bude to spíše 82 z průběžného testu a v závěrečném to vypadá na 95. To je výrazné zlepšení. Teď je Alejandra ve vedení, když porovnáme průběžný a závěrečný test. A nakonec Marta, přesně tady. Vypadá to, že se zhoršila. Dostala vysoko přes 90% v průběžném testu a jen lehce přes 90% v závěrečném. Tedy víme, že není tou, která se nejvíce zlepšila. Takže vítězem je Alejandra. Alejandra se nejvíce zlepšila mezi průběžným a závěrečným testem.
video