Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (3/17) · 5:39

Distributivní zákon 3 Příklady řešené s využitím distributivního zákona.

Navazuje na Pořadí aritmetických operací.
video