Zrcadla a čočky
Zrcadla a čočky (2/5) · 6:00

Konvexní parabolická zrcadla Co to jsou konvexní (vypuklá) zrcadla?

Navazuje na Lom a odraz světla.
Všechny příklady parabolických zrcadel, které jsme zatím rozebírali, byly konkávní (vyduté). A to znamená… Možná již víte, co to znamená, ale aby to bylo jasnější. Byly otevřené směrem k objektům a ve většině případů také směrem, kde se tvořily obrazy. Takže jsme se starali o povrch uvnitř zrcadla jako zde. Způsob, jakým se vždy pozná konkávní čočka – je to taková dutinka. Můžeme tady vidět tuto část a máme mnoho příkladů, kdy jsme měli zadáno ohnisko a tady byla naše hlavní osa a měli jsme objekty a já jsem vám ukazoval, jak se světlo odráží od zrcadla a prochází ohniskovým bodem. A tak jsme v minulých videích dělali spoustu podobných příkladů. V tomto videu chci udělat rychlý příklad použití konvexních parabolických zrcadel. Konvexních (vypuklých) parabolických zrcadel. A tady nás zajímá druhá strana zrcadla, staráme se o to, co se děje zvenku vypoukliny. Představme si to znovu, máte tvar paraboly. Přímo zde je optická osa. To je osa symetrie. Toto je stále ohniskový bod. Tohle přímo tady je ohnisko. Odrazový povrch je ale tentokrát zvenku. Odrazový povrch k nám směřuje z opačné strany dutiny. Konkávní čočka (rozptylka) vypadá jako propadlá dovnitř. Tady míří ven k nám. Přemýšlejme o tom, co by se stalo, kdybych dal nějaký objekt přímo sem ven a předpokládal bych, že toto je zrcadlový povrch. Když sem dám nějaký objekt, co se stane? Budeme postupovat obdobně. Budeme mít jeden vodorovný paprsek. Můžeme udělat paprsek v libovolném směru od jakéhokoli z těchto bodů, protože tady je nějaký zdroj světla. Nikdy nekreslím zdroj světla, ale světlo odtud vyzařuje všemi směry. Takže tento objekt vyzařuje světelné paprsky do všech směrů, ale důležitý pro nás je chod paprsku, který jde rovnoběžně s optickou osou, a toho, který směřuje do ohniska. Vyznačme tedy paprsek rovnoběžný s hlavní osou. Nechci to tady počítat, ale když se odrazí zvenku tohoto parabolického zrcadla, odrazí se pryč, jako by vycházel z ohniska. Ohnisko je na druhé straně tohoto zrcadla, ale paprsek by se odrazil pryč a vypadalo by to, jako kdyby vycházel z ohniska. Takže paprsek se odrazí takto. A potom máme další paprsek z vrchu tohoto objektu, z hrotu této šipky, tento paprsek směřuje do ohniska. Takže ohnisko je zde, nakreslím jej tímto směrem. Takže mám paprsek směřující do ohniska. Když se odrazí, odrazí se rovnoběžně s optickou osou. Takže se odrazí rovnoběžně s optickou osou. A jaký typ obrazu zde vznikne? Tyto dva paprsky se nikdy nestřetnou, takže nevznikne reálný (skutečný) obraz. Obraz nemůžeme promítnout na obrazovku nebo plátno a prohlédnout si ho. Tyto dva paprsky se sbíhají, ale když by někdo paprsky pozoroval, zdá se, jako by vycházely z jednoho bodu. Tento paprsek se prostě odrazí vodorovně, vypadá, to jako by vycházel z místa, které uvidíte, když půjdete přímo za zrcadlo. A tento směřuje pryč, vypadá jako by vycházel z toho bodu tady. Takže to vypadá, jako kdyby vycházely z tohoto bodu na druhé straně zrcadla. Nejen že to vypadá, jako by vycházely odsud, ale obraz bude ve skutečnosti vypadat takto. Můžeme to udělat i s ostatními body na této šipce, pokud chceme. Můžete vzít spodek šipky, to bude možná lehčí. Světlo, které jde přímo do zrcadla, pak bude odraženo zpět rovně. Takže by to vypadalo, jako kdyby vycházelo z bodu za zrcadlem, přímo tady. Můžeme dělat i jiné věci. Můžeme nakreslit další body, abychom viděli celý obrázek. Můžete tady vymezit body a můžete říci, že se budou sbíhat tady v tom bodu. Ale věc, kterou si, doufejme, odnesete z tohoto videa, je, že když pracujete s konvexním parabolickým zrcadlem, kde je zrcadlový povrch venku, nedostanete reálný obraz, dostanete virtuální (zdánlivý) obraz. Toto je virtuální obraz, přesně takový, jaký vidíte ve svém zrcadle v koupelně. Ale hádám, že to pravděpodobně není parabolické. Také to bude zmenšený obraz. A tyto typy zrcadel najdete všude, hlavně na rozích. Když uvidíte roh, nakresleme roh, občas tam uvidíte i zrcadla, abyste mohli vidět lidi, kteří jdou za rohem. Důvod, proč jsou zrcadla užitečná, je ten, že odráží světlo z mnoha směrů, takže můžete vidět za roh. Myslím, že jste už snad někdy viděli taková konvexní zrcadla. Zrcadla, která vypadají jako něco takového. Někdy je můžete vidět nahoře v uličkách obchodů a je to způsob, kterým mohou vlastníci obchodu mít přehled o tom, jestli někdo v jejich obchodě krade. Doufám, že vám to přišlo zajímavé.
video