Elasticita
Elasticita (6/9) · 8:25

Více o celkovém příjmu a elasticitě Jaký vliv má změna ceny u elastické nebo neelastické poptávky na poptávané množství a celkové příjmy?

Navazuje na Poptávka, nabídka a tržní rovnováha.
Rád bych udělal ještě jedno video o celkovém příjmu a cenové elasticitě poptávky. Nejprve se ujistěte, že... vztah mezi nimi (celkovým příjmem a cenovou elasticitiou poptávky) je intuitivní. Nakreslíme si libovolnou křivku poptávky. Tohle je moje cenová osa, tohle je osa mého poptávaného množství. A tady nakreslím libovolnou křivku poptávky. Řekněme, že toto je má křivka poptávky. Nyní zvolme libovolnou cenu a množství na této křivce poptávky. Řekněme, že cena se nachází zde na horní ose, nazvěme si ji P1 a následně poptávané množství - nazvěme si ho Q1 Již víme, že celkový příjem je obsah tohoto obdélníku zde. Tohle je celkový příjem, je to cena krát množsví. Pokud prodávám dva hamburgery za hodinu za cenu 9 dolarů za burger, mám v úmyslu vydělat 18 dolarů za hodinu. To bude tato oblast zde. Nyní předpokládejme, že v této části křivky je cenová elasticita poptávky větší než 1, což znamená, že je elastická. Absolutní hodnota elasticity poptávky je větší než 1, což znamená, že při 1% poklesu ceny, máte více než 1% nárůst množství. A to vyplývá přímo z definice, co je to elasticita. Vzpomeňte si, že elasticita je procentuální změna množství lomeno procentuální změna ceny. Pokud je absolutní hodnota větší než 1. znamená to, že toto množství bude pravděpodobně větší než toto množství. Pokud máme 1% pokles ceny, změna množství bude větší než jedno procento. A pokud jde o horní bod, pokud snížíme tuto veličinu o 1% budeme zvyšovat tuto o více než 1% Tedy jakékoli snížení naší výšky bude více než vykompenzované. Tohle je obecně ten případ. Bude více než vykompenzované nárůstem šířky poptávky. Celkový příjem vzroste. Pokud cena klesá... pokles ceny o 1% a nárůst množství o více než 1%, znamená, že celkový příjem poroste. Nyní, pokud půjdeme dolů na tuto část křivky. Cenu nazveme P2 a množství Q2. A tato oblast bude celkový příjem 2. Tady to bude celkový příjem 1. Cena krát množství. Nyní budeme předpokládat, že absolutní hodnota naší cenové elasticity poptávky je menší než 1 v tomto bodě křivky. A všechno to je jen pěkný způsob, jak říct, že při poklesu ceny o 1%, dostaneme méně než 1% nárůst množství. Pokud máme pokles 1%, snižujeme výšku o 1%, ale nedostaneme 1% nárůst šířky. Šířka nebude tolik růst. Obecně tohle povede ke zmenšení této oblasti. Oblast se zmenší. Snižujeme výšku více, než zvětšujeme šířku. V této situaci celkový příjem klesne. Pamatujte si, že tohle je případ elastické poptávky. Pokud se jedná o elastickou poptávku, pokles ceny vede ke zvýšení celkového příjmu. A pokud se jedná o neelastickou poptávku, pokles ceny vede ke snížení celkového příjmu. A poté bychom si mohli představit, když jsme v jednotkové elasticitě někde tady, že 1% pokles ceny povede přesně k 1% nárůstu poptávaného množství. A tak dojde k určité výměně. Nezískáte žádnou znatelnou změnu v příjmu. Důvod mého tvrzení je ten, že v mnoha ekonomických učebnicích vám řeknou, že nezískáte žádnou změnu v příjmu, ale když se podíváte na podrobný matematický model... Napíši to zde. Absolutní hodnota cenové elasticity poptávky v tomto bodě je 1, což nám říká, že 1% pokles ceny jde ruku v ruce s 1% růstem množství. Ale pokud se podíváte na matematický model. Nazvěme tuhle cenu P3 a tohle množství Q3. Celkový příjem 3 je tato oblast zde, která se rovná P3 krát Q3. Pokud snížíme cenu o 1%, potom tohle bude 0,99 krát naše cena. A pokud zvýšíme naše množství o 1%, pak tohle bude 1,01 krát naše množství. Nyní uvažujme o tom, co znamená toto číslo. Tohle je to, co říkám. Celkový příjem není úplně beze změny. Pokud vynásobíte 0,99 krát 1,01, nedostanete přesně 1. Jiný způsob, jak dojít k výsledku je: 0,99 krát 1,01 se rovná 1%, což je méně než 1,01 a 1% z 1,01 je nepatrně větší než 1. Nebo jiný způsob je : tato hodnota se blíží 1%, což je více než 0,99 a 1% z 0,99 je méně než 1. Což znamená, že nedospějete k číslu 1. Můžete to vypočítat. 0,99 krát 1,01 se velmi blíží hodnotě 1. Bude se to rovnat 0,9999 krát P3 Q3, což se rovná 0,9999 krát celkový příjem 3. Ale ten se zrhuba nezměnil. Toto obecné pravidlo. Pokud se nacházíte na křivce s jednotkovou elasticitou, potom při poklesu ceny nedojde ke změně celkového příjmu. Chci se ujistit, že tohle dává smysl. Toto skutečně vychází z těchto oblastí. Pokud snižujete výšku méně, než než zvětšujete šířku, samozřejmě, že se oblast zvětší. nebobych měl vlastně říct, že většina. Záleží, kde se nacházíte. Pokud kompenzujete to čím jste snížily výšku šířkou, pak se vám příjem nezmění. A pokud snížíte výšku ještě více, pokud berete větší oblast z vrchu, než přidáváte na šířce, potom budete mít celkový pokles celkového příjmu.
video