Teorie her a Nashova rovnováha
Teorie her a Nashova rovnováha (3/4) · 11:19

Proč účastníci kartelu podvádí? Proč by duopolisté měli prospěch z vytvoření kartelu a proč má pro ně smysl podvádět?

Navazuje na Druhy konkurence.
V tomto videu chci analyzovat, proč dává smysl, aby se dvě firmy, které utvořily duopol, zkoordinovaly, aby utvořily dohodu, která může nebo nemusí být legální - pravděpodobně bude nelegální- a aby omezovaly množství, ale také se zamyslet, proč je zde silný stimul pro jednu nebo obě zapojené strany, aby v této dohodě podváděly a produkovaly větší množství, než se zavázaly. Řekněme, že oba hráči v našem duopolu - a ve skutečnosti to platí pro oligopol obecně, ale analýza by byla poněkud složitější, pokud bychom měli více než dva aktéry - ale řekněme, že oba aktéři jsou identická firma a oba mají křivku mezních nákladů, která vypadá přibližně takto. Oba mají křivku mezních nákladů, mezní náklady jedné firmy, která vypadá nějak takto a oba mají křivku průměrných nákladů, která vypadá takto. Oba tedy mají křivku průměrných nákladů, která vypadá takto a jsou identické, nakreslím tedy pouze jednu: toto jsou mezní náklady a průměrné náklady obou firem. Nyní se zamysleme, jak by to vypadalo na trhu. Jeden ze způsobů, jak o tom přemýšlet, je - vybrat si libovolný mezní náklad. Tedy pro jednu z firem, co mohou produkovat - nebo jaké množství budou produkovat při těchto mezních nákladech? Při těchto mezních nákladech se bude jednat o toto množství, ale pokud máte dvě takovéto firmy, mohly by v tomto bodě mezních nákladů produkovat dvojnásobné množství. Dvě firmy tedy budou zde a pokud jste si vybrali tyto mezní náklady, jedna firma bude produkovat toto množství přímo na úrovni mezních nákladů pro další produkt, ale dvě firmy mohou vyprodukovat dva - zejména, pokud mají stejnou strukturu nákladů. Co tedy budete mít je, že v podstatě přidáte tuto horizontální křivku. Pokud se tedy podíváte na křivku mezních nákladů pro obě firmy dohromady, dostanete v podstatě křivku, které bude dvakrát tak široká jako křivka mezních nákladů pro jednu firmu. Bude to tedy vypadat nějak takto a udělám ji žlutě. Bude tedy vypadat takto. Toto jsou tedy mezní náklady trhu, kde trh jsou v tomto příkladu obě tyto firmy. Bude to pravdivé i pro křivku průměrných nákladů. Za této ceny - nebo bych vlastně měl říci - pokud průměrné celkové náklady jedné firmy jsou zde nahoře, znamená to, že produkuje toto množství, ale dvě firmy dohromady vyprodukují dvojnásobné množství při těchto průměrných celkových nákladech. Dvě firmy tedy vyprodukují více. Získáte tedy křivku průměrných celkových nákladů, která je dvakrát tak široká jako křivka průměrných celkových nákladů pro jednu firmu, pokud se bavíme o trhu. Tržní křivka průměrných celkových nákladů bude tedy vypadat nějak takto, bude dvakrát tak široká, jde o stejný princip. Bude vypadat nějak takto. Jedná se tedy o křivku průměrných mezních nákladů trhu. Dosud sem používal oranžovou pro jednu firmu a žlutá tečkovaná čára je pro trh jako celek. Nyní se zamysleme ,co je správná rovnováha - nebo jaká by měla být správná cena, pokud by firmy byly schopné se spolu zkoordinovat. Pokud by v podstatě zkombinovaly své firmy a chovaly se skoro jako monopol. Abychom takto mohli uvažovat, musíme nakreslit poptávkovou křivku. Nakreslím tedy tržní poptávkovou křivku. Řekněme, že tržní poptávková křivka vypadá přibližně takto. Je opravdu velká, což je pro mě složité, předpokládejme tedy, že je to přímka. Je to docela dobré. Toto je tržní poptávková křivka. Pokud by obě firmy fungovaly společně - nakreslil jsem tržní poptávkovou křivku, budu také chtít nakreslit křivku tržních mezních příjmů. Pamatujte si, že budeme předpokládat, že obě tyto firmy jednají společně. Pokud budou dokonale sladěné, mohou spojit své kapacity a chovat se v podstatě jako monopol. Jestliže se budou chovat jako monopol, jejich křivka mezních příjmů bude mít dvojnásobný sklon než křivka tržních poptávky. Dotkne se horizontální osy právě zde a bude vypadat asi takto. Tady to je křivka třních mezních příjmů. Jestliže by se chovaly jako monopol, mohly byste se na tuto tečkovanou čáru dívat jako na křivku jejich mezních nákladů. Tohle by byly jejich průměrné celkové náklady a zde by byly jejich mezní příjmy. Pokud by se chovaly jako monopol, jaké by bylo optimální množství? Bylo by právě tady, přesně kde se mezní příjmy rovnají mezním nákladům. Předtím chtěly pokračovat s produkcí, jelikož mezní příjmy byly větší než mezní množství - nebo mezní příjmy jsou vyšší než mezní náklady. A potom už nechtějí produkovat, jelikož mezní náklady jsou vyšší než mezní příjmy a byly by v ekonomické ztrátě s každou dodatečnou jednotkou. Toto je množství, které by produkovaly a cena, kterou by za to dostaly, musí jít pouze k tržní poptávkové křivce, aby obdrželi tuto cenu. Řekněme, že získají tuto cenu. Průměrné celkové náklady na jednotku - opět musíme jít k tržní křivce - což je tečkovaná čára zde, která znázorňuje jejich průměrné celkové náklady na jednotku. Průměrný ekonomický zisk na jednotku bude jejich příjem na jednotku mínus jejich průměrné celkové náklady na jednotku. Tato úroveň je jejich ekonomický zisk na jednotku. Pokud to vynásobíme celkovým počtem jednotek, získáte jejich celkový ekonomický zisk, pokud by dokonale spolupracovaly, chovaly by se v zásadě jako monopol. Řekněme, pouze jako příklad, že tato úroveň zde, řekněme, že je to 10. A řekněme, že množství, které by jako monopol chtěly vyprodukovat je 50. Jaký je jejich celkový ekonomický zisk? Jejich celkový ekonomický zisk je 500. Jejich celkový ekonomický zisk - pokud jsou sladěné - je 500. Uvidí to a řeknou si: " Proč se nedomluvíme, že každý z nás bude produkovat přesně poloviční množství a ekonomický zisk si rozdělíme." Řekněme, že jedna firma souhlasí - oba se rozhodnou, že budou produkovat 25. Dostanou za to tuto cenu, což byla tržní cena, dostanou za to tuto cenu, ale jejich náklady budou právě tady. Nyní budeme mluvit o firmách jednotlivě, což dává smysl, protože tyto náklady jsou dvakrát dále než tyto náklady a tato tečkovaná žlutá čára průměrných celkových nákladů pro celý trh je pouze tlustší verze - dvakrát tak široká jako oranžová čára. Každá firma tedy získá akový ekonomický zisk na jednotku krát 25 jednotek. Každá z firem vydělá z hlediska ekonomického zisku tuto oranžovou oblast nebo polovinu z celkových 500, nebo 250 za firmu. Nyní popřemýšlejme, proč zde existuje stimul pro jednu nebo obě firmy, aby podváděly. Řekněme, konkrétně jedna firma. Druhá firma udržuje produkci na 25 jednotkách, ale první firma si řekne: "Mně se tahle cena líbí, už tak mám ekonomický zisk, vyprodukuji tedy o 10 jednotek navíc." První firma si tedy řekne: "Nebudu produkovat 25, budu produkovat 35 jednotek." Pokud tenhle člověk vyprodukuje 35 jednotek a další firma na trhu, myslím, že můžeme říct, že druhý duopolista bude pokračovat s produkcí 25 jednotek, potom celková produkce na trhu nyní bude 60. Jaký nyní bude celkový ekonomický zisk? Můžeme jít k poptávkové křivce, která je zde, toto je nová cena. Cena za jednotku je právě zde. A počet jednotek, které produkují, je 60, nový ekonomický zisk bude tedy tato oblast, tato modro-fialová barva, kterou jsem právě nakreslil. A dokonce vizuálně je to pravda, poptávková křivka a křivka průměrných celkových nákladů se dostaly blíže k sobě. Řekněme, že tato úroveň je 8. A bude to 8 dolarů ekonomického zisku za jednotku krát 60 jednotek. Pokud budou podvádět - tady byly sladěné - nyní uvažujme, že budou podvádět. Máme 60 jednotek na celý trh krát 8 dolarů ekonomického zisku za jednotku. Budete mít celkový ekonomický zisk 480. Váš celkový ekonomický zisk se snížil a dává to smysl, protože nyní, jako trh, produkujete nad bod, kdy se mezní příjem rovná mezním nákladům. Mezní náklady pro celý trh jsou vyšší než mezní příjem, a také všechno tohle - nakonec vytváříte ekonomickou ztrátu, protože každá z těchto přírůstkových jednotek - náklady jsou vyšší než příjmy a máte ztrátu, a proto váš celkový ekonomický zisk jako trhu klesl z 500 na 480. Ale kolik bude vydělávat tenhle člověk? Ten, který se rozhodl podvádět? Nyní má 35 jednotek, vyrábí 35 jednotek a dostává ekonomický zisk 8 dolarů za jednotku. Získává celou tuhle část. Vynásobíme 35 krát 8, to je 280. Teď má fima, která podvádí, 280 dolarů ekonomického zisku za tuto dobu a poctivá firma, nebo firma, která je fér - co obě firmy dělají může být nezákonné, protože se jen pokusily být sladěné - myslím, že mu můžu říkat poctivec, poctivec bude mít zbytek. Poctivec získá zbytek ekonomického zisku, a celkový ekonomický zisk je 480, podvodník získá 280, poctivec dostane pouze 200. Podvodník určitě bude ve výhodě díky tomu, že zvýší množství nad optimální. Z 250 měl 280, takže mu to dávalo smysl. Snížilo to celkový ekonomický zisk a opravdu poškodilo poctivce.
video