Směsi
Směsi (6/9) · 6:03

Sublimace Může se pevná látka změnit v plynnou? Co je to sublimace a jak ji lze využít k oddělování směsí?

video