Starověké umění
Starověké umění (40/52) · 5:08

Středověk a Byzantská říše Výukové video pro TICE ART 1010 kurzy.

Navazuje na Úvod do teorie umění.
Ahoj, jsem Arthuro Petori, ale můžete mi říkat Art. Toto je průzkum historie umění Účinkující: Já! A moje ruka! A kde je můj zbytek? Sledují nás lidé z celého světa a já tu čekám na pětiprstou primadonu. Oh, oh, to je lepší, že? Vidíte? Nejspíš to vypadá, že budeme mluvit o Středověku a Byzantské říši. Ta si vzala životů a vykonala nespočet bitev za účelem dobytí a bránění území Římského Impéria. Když se císař Theodosius I. dostal k moci, vládl v celé zemi, táhnoucí se od Portugalska k Palestině. Otázka nástupnictví k moci byla v této říši vždy velkým problémem a pro Theodosia to došlo k volbě mezi jeho dvěma syny. Nebo ne? V roce 395 n.l. místo toho Thedosius rozdělil říši na dvě poloviny. Pro západní část byl zvolen jeho syn Honorius, kterou nazýváme Západní Říše římská. Východní polovinu získal jeho syn Arcadius a ta začala být známa jako Byzantská říše. Obě dvě království byla považována za království římská, ačkoli se na západě mluvilo latinsky a na východě řecky. Honoriova Západní Říše římská byla od počátku obléhána barbarskými hordami. Hunové, Góthové, Vandalové a Frankové se stále střídali při invazích Západních oblastí. Plenění Říma se stalo pro barbary zábavou. A díky ničení a násilí Vandalů se ve světě začalo užívat slovo vandalismus. Bylo to drsné období. Jenom 81 let po smrti císaře Theodisia, Západní Říše římská zanikla. Rozpadla se na samostatné země, ale jednotící silou zůstala katolická církev a papež. Na druhou stranu, Byzantská říše bude trvat dalších tisíc let. V roce 730 n.l. císař Leon III. započal hnutí zvané Obrazoborectví, založené na výkladu Desatera, zakazující výrobu a uctívání náboženských obrazů a možná kvůli rostoucímu vlivu Islámu se ničily a odstraňovaly malby se soch. Támhle je! -Tudy chlapi! - Mám ho! - Tam je další! - Jdeme pozdě! Zastavte ho! Zastavte ho! Rychle! - Odveďte toho pacholka! Po skončení tohoto směru, byli byzantští umělci v kopírování děl minulosti omezeni. Já jsem kopie. Kopie. Kopie. Kopie. Kopie. Zpět v Římě. Papež Gregory II. zakázal Obrazoborectví a prohlásil jej kacířstvím. Dokonce poslal dopis o odvolání jeho zastánců. Je to byzantské rouhání. Odvolejte je! Výsledkem byla volnost západní umělců. Hlavním patronem umění byla Církev, proto má středověké umění náboženské náměty. Postupem času se tito umělci zaměřili na tvorbu témat spojených s proroky. Ve své cestě za více přesvědčivými a emočními díly se dostávali k realismu. Mám rozměr. Jmenuji se Art a děkuji vám, že jste se se mnou vydali do... Hej! Ještě jsem nedomluvil! Video je součástí TICE Art 1010 online kurzu.
video