Investiční nástroje
Investiční nástroje (13/18) · 3:32

Úvod k hedgeovým fondům Přehled, jak se hedgeové fondy liší od podílových fondů

Navazuje na Cenné papíry.
V tomto videu chci vědět, zda trochu lépe dokážeme pochopit myšlenku hedgeových fondů. Má to tendenci být docela tajemné a někdy to má špatné jméno, protože některé hedgeové fondy dělají docela divné věci a tajnůstkářské věci na trhu a lidé jsou oprávněně podezřívaví. Ale skutečný rozdíl mezi hedgeovým fondem a typy podílových fondů, o kterých jsme mluvili, že nejsou regulované SEC (Komise pro cenné papíry a burzu)... A protože nejsou regulované, nemohou se propagovat, proto, když se díváte na finanční pořady nebo dostanete finanční časopis, neuvidíte reklamy na hedgeové fondy. Podílové fondy jsou všude kolem, propagují se vlevo, vpravo. Hedgeové fondy, největší hedgeové fondy na světě rozhodně nejsou ani známá jména. Velmi málo lidí dokonce ví, které tyhle největší hedgeové fondy na světě jsou, protože se nemohou propagovat bez ohledu na to, jak dobrý mají záznam nebo skutečně jak racionální to může být fond. Některé nemusí být racionální. Nemohou se propagovat a také nemohou brát peníze od veřejnosti. ... Obecně, abyste investovali do hedgeového fondu, musíte být akreditovaný investor, což znamená, že máte určité čisté jmění nebo máte určitý příjem nebo třeba na základě svého vzdělání můžete prokázat, že máte určitý stupeň sofistikovanosti investovat do těchto věcí, které nejsou regulovány. Myslím tím, že nepotřebujete SEC, aby vám kryla záda. Regulace je klíčový rozdíl, žádný marketing, žádné peníze od veřejnosti a další klíčový rozdíl je, jak mají manažeři tendenci být motivání. Vím, že slovo motivováni není to správné slovo. Ve světě podílového fondu dostávají manažeři procento z aktiv. Takže pro manažera podílových fondů čím větší tím lepší. Čím více mají ve správě, tím více peněz vydělá manažer podílového fondu, takže opravdu chtějí jen marketing a marketing. Nedostávají část zisku, opravdu pro ně není motivace snažit se skutečně porazit trh, protože když neporazí trh jeden rok, potom se najednou jejich fond zmenší. Opravdu jen dostanou poplatek z velikosti fondu. Obyvklý aspekt je, že hedgeový fond je aktvněji veden, větší poplatek za správu místo 1%, což je opravdu mnoho pro podílový fond, místo toho má hedgeový fond tendenci brát 1-2%. 1-2% poplatek za správu, někdy i dokonce více než to. Ale dokonce větší rozdíl a to je čím se hedgeový fond velmi liší od tradičních podílových fondů, je že vedení společnosti, generální partner dostává procento ze zisků. Hedgeový manažer nebo vedení společnosti... běžná sazba má tendenci být asi 20% ze zisků fondu. Někdy je to méně, někdy je to o hodně víc. Některé velmi úspěšné hedgeové fondy dostávají 25, 30% nebo ještě větší procento ze zisku. ... V příštím videu udělám nepatrný rozdíl, nějaké různé mechanismy v podstatě stejných výnosů, ale jeden bude přes hedgeový fond a jeden bude přes tradiční podílový fond.
video