Vlastnosti trojúhelníků
Vlastnosti trojúhelníků (17/20) · 6:25

Speciální případ - ortocentrum a těžiště v jednom bodě. Ortocentrum leží na průsečíku výšek, zatímco těžiště na průsečíku těžnic. Můžou to být někdy totožné body? Ano, v rovnostranném trojúhelníku.

video