Složené funkce
Složené funkce (6/9) · 3:02

Skládání funkcí zadaných grafem Zde máme grafy dvou funkcí. Stejně jako v předchozím příkladu je složíme a budeme určovat funkční hodnotu složené funkce v určitém bodě.

video