Maticový počet
Maticový počet (8/16) · 16:34

Lineární algebra: Množina řešení Ax=b Množina řešení pro Ax=b pro nehomogenní rovnice.

video