Maticový počet
Maticový počet (9/16) · 6:22

Lineární algebra: Příklad na hledání inverzní matice Příklad výpočtu inverzní matice

video