Maticový počet
Maticový počet (13/16) · 9:03

Lineární algebra: Výpočet determinantu rozvojem podle jiných řádků a sloupců .

video