Obvod a obsah
Obvod a obsah (8/26) · 3:54

Obsah zvláštního čtyřúhelníku Spočítáme obsah obecného čtyřúhelníku s využitím mřížky.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video